WWP o Polskim Ładzie #11 – zmiany dotyczące zatrudnienia

W kolejnym z cyklu Newsletterów o Polskim Ładzie przedstawiamy zmiany, jakie uderzą w Pracodawców i Pracowników, w tym w związku z wypowiedzeniem walki z szarą strefą w zatrudnieniu.

PODSTAWOWE ZMIANY

Jak już przedstawialiśmy Państwu w pierwszym newsletterze o nowym Polskim Ładzie sztandarowymi zmianami są:
✓ podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 8 tys. do 30 tys. zł;
✓ podwyższenie drugiego progu podatkowego z 85.528 zł do 120.000 zł;

Zmiana jest dedykowana dla osób rozliczających dochody na podstawie skali podatkowej – stąd będzie miała bezpośredni wpływ na płace pracowników. Przypomnijmy, że dochody z umów o pracę można rozliczać jedynie na podstawie skali podatkowej. Niemniej jednak te pozytywne zmiany nie koniecznie wpłyną na wzrost samych wynagrodzeń pracowników.

W związku z wprowadzonym w projekcie brakiem możliwości odliczenia uiszczonych składek zdrowotnych, tak jak to ma miejsce do tej pory powyższe zmiany spowodowałyby: spadek obciążeń fiskalnych dla zarabiających do ok. 5.700 zł brutto/ miesięcznie, a wzrost obciążeń dla zarabiających powyżej. Z tego względu w trakcie prac nad projektem ustawy postanowiono o wprowadzeniu tzw. „ulgi dla klasy średniej”, tj. dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczający się na podstawie skali podatkowej i zarabiających pomiędzy 5.701 zł do 11.141 zł miesięcznie. W zależności od kwoty wynagrodzenia ulga wynosi od kilku złotych do kilkunasty tysięcy złotych. Co istotne, w sytuacji gdy podatnik przekroczy wskazany limit nawet o złotówkę, straci prawo do całej ulgi. W rezultacie, w rocznym PIT będzie musiał skorygować zapłacone wcześniej zaliczki. Podsumowując, Nowy Ład w obecnym kształcie spowoduje, że najlepiej zarabiający (od 11 tys. zł) miesięcznie będą otrzymywać niższe pensje. Jak dokładnie Nowy Ład wpłynie na wynagrodzenia można sprawdzić na oficjalnym kalkulatorze MF.

WYPOWIEDZENIE WALKI Z SZARĄ STREFĄ
Kolejną dużą zmianą dla podatników jest wypowiedzenie walki z szarą strefą co będzie miało bezpośredni wpływ na pracodawców i pracowników Projekt ustawy przewiduje daleko idące działania zapobiegające tzw nielegalnemu zatrudnieniu, tj zatrudnieniu przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków lub niezgłoszenie jej do ZUS Przypomnijmy, że umowę o pracę zawiera się na piśmie, a w przypadku nie zawarcia jej na piśmie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, pracodawca ma obowiązek potwierdzić na piśmie rodzaj umowy oraz jej warunki Z założenia nowe przepisy mają uderzać w pracodawców zatrudniających pracowników „na czarno” lub wypłacających część pensji „pod stołem” W sytuacji stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia
✓ osiągnięty z tego tytułu przychód po stronie pracownika będzie zwolniony z opodatkowania
✓ natomiast pracodawca będzie zobowiązany do:

  1. zaliczenia do przychodu wartości przychodu pracownika od jakiego pracownik został zwolniony oraz
  2. zaliczenia do swojego przychodu w każdym miesiącu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz
  3. sfinansowania w całości samodzielnie składek na ubezpieczenia społeczne


W ten sposób nielegalnie zatrudniony pracownik zachowa w pełni prawo do ubezpieczeń społecznych, chociaż nie będzie partycypował w finansowaniu swoich ubezpieczeń, oraz jego przychód będzie nieopodatkowany co ma zachęcić pracowników do ujawniania nielegalnego zatrudnienia Dodatkowo pracodawca nie będzie mógł zaliczyć tak wypłaconych pensji, a także ZUS u do KUP Przewidziano, że przepisy będą obowiązywać w zakresie wynagrodzeń wypłaconych od dnia wejścia życie ustawy.

SKUTKI ZMIAN

Zmiany należy ocenić zdecydowanie negatywnie Przepisy mające chronić pracowników przed zatrudnianiem na czarno, mogą rykoszetem odbić się na pracodawcach skonfliktowanych np z byłymi pracownikami. W przypadku donosu pracownika (np nieprawdziwego) pracodawca zostanie obciążony tak dużymi kosztami, że może zadecydować o konieczności zamknięcia firmy.

Całość newslettera WWP o Polskim Ładzie do pobrania w formacie PDF: TUTAJ

Dotychczasowe publikacje WWP o Polskim Ładzie:
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 1  – zarys programu
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 2 – ulga na robotyzację
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 3 – składka zdrowotna
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 4 – karta podatkowa
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 5 – podatek minimalny
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 6 – polska spółka holdingowa
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 7 – nowelizacja KSH
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 8 – leasing operacyjny i środki trwałe
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 9 – zmiany dotyczące opodatkowania nieruchomości
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 10 – podatkowa grupa VAT