Wiemy, że kluczowe decyzje oraz strategie rozwoju muszą uwzględniać  ewentualne konsekwencje na gruncie podatkowym.

Dzięki doświadczeniu partnerów WWP w zakresie doradztwa podatkowego oferujemy naszym klientom rozwiązania pomagające zrealizować ich założenia biznesowe przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa podatkowego.

Wspieramy firmy, osoby indywidualne oraz instytucje publiczne w zakresie:

 • bieżącej obsługi podatkowej – zapewniając naszym klientom kompleksową pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z rozliczeniem podatków;
 • audytów podatkowych – oferując naszym klientom badania mające na celu zdiagnozowanie i ograniczenie lub wyeliminowanie nieprawidłowości oraz wyboru optymalnych rozwiązań;
 • usług compliance – dbamy o zgodność rozliczeń oraz wywiązywanie się przez podatników z ciążących na nich obowiązkach w zakresie prawa podatkowego. Przygotowujemy niezbędną dokumentację podatkową w tym dokumentację TP, AML, MDR, CFC oraz tzw. defence file – dodatkowej dokumentacji zabezpieczającej transakcje o podwyższonym ryzyku, w szczególności te dokonywane między podmiotami powiązanymi;
 • doradztwa transakcyjnego – doradzamy w zakresie konsekwencji podatkowych poszczególnych transakcji związanych zarówno z procesem inwestycyjnym jak i rynkiem nieruchomości. Wskazujemy w jaki sposób optymalnie ustrukturyzować transakcję, by zabezpieczała ona interesy stron przy jednoczesnej minimalizacji obowiązków podatkowych;
 • planowania podatkowego – pomagamy naszym klientom wdrożyć model działalności zapewniający realizację założeń biznesowych przy możliwie najniższym poziomie obciążeń podatkowych. Przekazujemy naszym klientom kompletne rekomendacje uwzględniające zarówno indywidualne cele właścicieli jak i przepisy krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego;
 • postępowań przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi – z powodzeniem reprezentujemy naszych klientów zarówno w toku postępowań oraz kontroli podatkowych jak i na sądowym etapie sporu z organami, skutecznie łącząc wiedzę z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego z praktyczną znajomością procedur jakimi rządzą się postępowania.

Nasze usługi w zakresie prawa pracy obejmują m.in.:

 • bieżące doradztwo podatkowe;
 • audyty podatkowe;
 • pozyskiwanie ulg i preferencji podatkowych;
 • usługi compliance -przygotowanie dokumentacji podatkowej (TP, AML, MDR) oraz wsparcie w zakresie wypełniania obowiązków związanych z prawidłowym rozliczeniem podatków;
 • doradztwo transakcyjne;
 • planowanie podatkowe;
 • reprezentację Klientów w toku sporów przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi;
 • reprezentację klientów w ramach postępowań karno-skarbowych.