Wiemy, że kluczowe decyzje oraz strategie rozwoju muszą uwzględniać  ewentualne konsekwencje na gruncie podatkowym.

Dzięki doświadczeniu partnerów WWP w zakresie doradztwa podatkowego oferujemy naszym klientom rozwiązania pomagające zrealizować ich założenia biznesowe przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa podatkowego.

Wspieramy firmy, osoby indywidualne oraz instytucje publiczne w zakresie:

  • bieżącej obsługi podatkowej – zapewniając naszym klientom kompleksową pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z rozliczeniem podatków;
  • audytów podatkowych – oferując naszym klientom badania mające na celu zdiagnozowanie i ograniczenie lub wyeliminowanie nieprawidłowości oraz wyboru optymalnych rozwiązań;
  • usług compliance – dbamy o zgodność rozliczeń oraz wywiązywanie się przez podatników z ciążących na nich obowiązkach w zakresie prawa podatkowego. Przygotowujemy niezbędną dokumentację podatkową w tym dokumentację TP, AML, MDR, CFC oraz tzw. defence file – dodatkowej dokumentacji zabezpieczającej transakcje o podwyższonym ryzyku, w szczególności te dokonywane między podmiotami powiązanymi;
  • doradztwa transakcyjnego – doradzamy w zakresie konsekwencji podatkowych poszczególnych transakcji związanych zarówno z procesem inwestycyjnym jak i rynkiem nieruchomości. Wskazujemy w jaki sposób optymalnie ustrukturyzować transakcję, by zabezpieczała ona interesy stron przy jednoczesnej minimalizacji obowiązków podatkowych;
  • planowania podatkowego – pomagamy naszym klientom wdrożyć model działalności zapewniający realizację założeń biznesowych przy możliwie najniższym poziomie obciążeń podatkowych. Przekazujemy naszym klientom kompletne rekomendacje uwzględniające zarówno indywidualne cele właścicieli jak i przepisy krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego;
  • postępowań przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi – z powodzeniem reprezentujemy naszych klientów zarówno w toku postępowań oraz kontroli podatkowych jak i na sądowym etapie sporu z organami, skutecznie łącząc wiedzę z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego z praktyczną znajomością procedur jakimi rządzą się postępowania.