Strefa wiedzy

Zespół Kancelarii Widacki Widacka Podsiedlik

Wyróżnione

Zwolnienie z VAT czynności związanych z zarządzaniem alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

W dniu 1 sierpnia 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł na korzyść Skarżącego w sprawie ze skargi na Interpretacje Indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie zwolnienia od podatku od towarów i usług czynności świadczonych na rzecz Zarządzających Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi (dalej: ZAFI). Stan Faktyczny Skarżący zwrócił się do Dyrektora Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie Interpretacji Indywidulanej. We wniosku Skarżący wskazał, iż zamierza odpłatnie świadczyć kompleksowe usługi związane z zarządzaniem Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi (dalej: AFI). Jednocześnie Skarżący stanął na stanowisku, iż usługi, które zamierza świadczyć podlegają zwolnieniu z podatku

Czytaj więcej »
adw. Paweł Przybyło

Czechy – dobra zmiana (cz. 1)

Czy wprowadzenie „Polskiego Ładu” doprowadzi do zwiększenia zainteresowania prowadzeniem działalności w Czechach? O prowadzeniu działalności gospodarczej w Czechach – adw. Paweł Przybyło

Czytaj więcej »

Test przedsiębiorcy w rękach PIP?

Do Sejmu trafił poselski projekt zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy („PIP”) oraz Kodeksu postępowania cywilnego nadający PIP prawo do ustalania istnienia stosunku pracy. PIP kontra umowy cywilnoprawne Jak wynika ze sprawozdania Państwowej

Czytaj więcej »
Polski Ład

Polski Ład

W sobotę 15 maja zostały przedstawione założenia tzw. Polskiego Ładu, czyli rządowego programu społeczno-gospodarczego. Ważna część programu to zapowiadany „reset podatkowy”, czyli zmiany w przepisach

Czytaj więcej »