Nasze usługi

Świadczymy kompleksową obsługę prawną na rzecz osób fizycznych, firm i instytucji publicznych. Nasze gruntowne i wszechstronne wykształcenie prawnicze, a także ogromne doświadczenie prof. dr hab. Jana Widackiego jest gwarantem najwyższej jakości usług.

Naszym celem jest wysoka skuteczność podejmowanych działań prawnych. W trosce o dobro naszych Klientów, wnikliwie analizujemy przedstawioną sprawę, poszukując optymalnych rozwiązań. Przed przyjęciem danej sprawy informujemy Klientów o naszym stanowisku, oceniając szanse osiągnięcia oczekiwanego celu.

Partnerzy i adwokaci Kancelarii bronią jak i reprezentują pokrzywdzonych w postępowania karnych i karnych gospodarczych.

Podchodzimy w sposób indywidualny do każdego przypadku, podejmując efektywne działania prawne, już od etapu postępowania przygotowawczego, przed takimi organami jak Prokuratura, Policja, ABW, Urząd Skarbowy, Urząd Celny, poprzez obronę oskarżonego we wszystkich instancjach, aż po reprezentację skazanych na etapie postępowania karnego wykonawczego m.in. w sprawach o odroczenie i zawieszanie bezwzględnej kary pozbawienia wolności.

Z drugiej strony reprezentujemy również pokrzywdzonych przestępstwem w ramach postępowań wszystkich instancji.

Nasze gruntowne i wszechstronne wykształcenie prawnicze, a także ogromne doświadczenie prof. dr hab. Jana Widackiego, w szczególności w zakresie kryminalistyki oraz psychiatrii i psychologii  jest gwarantem najwyższej jakości usług. Celem Kancelarii jest wysoka skuteczność podejmowanych działań prawnych. W trosce o dobro naszych klientów, wnikliwie i uczciwie analizujemy przedstawioną sprawę, a przed przyjęciem pełnomocnictwa, informujemy klientów o naszym stanowisku, oceniając szanse osiągnięcia oczekiwanego celu.

Prawo karne

 • konsultacje i doradztwo w zakresie prawa karnego, postępowania karnego i wykroczeń;
 • sporządzanie pism i wniosków dowodowych;
 • sporządzanie apelacji, kasacji, wniosków o  przerwę w karze, warunkowe umorzenie postępowania, ułaskawienie;
 • obrona podejrzanych i oskarżonych na każdym etapie postępowania, w tym postępowania wykonawczego.

Wiemy jak ważne dla każdego z nas jest życie prywatne.  Dzięki empatii połączonej z wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, prawnicy Kancelarii WWP pomogą Państwu przejść przez trudny i stresujący okres w życiu. Priorytetem dla nas jest dobro naszego klienta. Stawiamy na partnerskie podejście, a dzięki doświadczeniu jakie posiadamy wskazujemy naszym Klientom najbardziej efektywne ścieżki działania.

Tam, gdzie jest to możliwe stawiamy na mediacje jako najszybszą formę rozstrzygania sporów. Naszym głównym celem jest sprawiedliwy, jak najbardziej korzystny dla naszych Klientów rezultat.

Od początku swojej działalności bierzemy udział w sprawach spadkowych. Naszym klientom nie tylko pomagamy przeprowadzić dział spadku, ale także przygotować testamenty dzięki, którym będą mogli zgodnie ze swoją wolą przekazać swój majątek spadkobiercom.

Usługi w tym obszarze obejmują zarówno udzielanie porad, konsultacji sporządzenie pism (pozwów, wniosków, zawezwań do prób ugodowych, wezwań, umów, testamentów itp.), jak również prowadzenie danej sprawy od samego początku aż do jej prawomocnego zakończenia w ramach postępowania sądowego. Kancelaria zajmuje się także kwestiami wykonywania orzeczeń sądów rodzinnych (egzekucja alimentów, wykonanie kontaktów z dzieckiem itp.) jak również reprezentowaniem Klientów na każdym etapie danej sprawy, od rozmów przedsądowych aż do prowadzenia spraw przed sądami rejonowymi, sądami okręgowymi, sądami apelacyjnymi i Sądem Najwyższym.

Prawo rodzinne i spadkowe:

W ramach naszych usług reprezentujemy naszych klientów w sprawach o:

 • rozwód;
 • separację;
 • alimenty;
 • władzę rodzicielską;
 • kontakty;
 • przysposobienie;
 • ustalenie ojcostwa;
 • podział majątku;
 • dział spadku;
 • przygotowanie testamentu oraz planu sukcesji.

Zespół WWP tworzą adwokaci i radcowie prawni  posiadający bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw procesowych.

Prowadzimy szereg postępowań cywilnych oraz sądowo-administracyjnych obejmujących zarówno spory gospodarcze, jak też sprawy cywilne i administracyjne. Oferujemy pomoc zarówno przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym, jak również przed sądami arbitrażowymi, polubownymi oraz innymi organami mediacyjnymi.

Priorytetem dla nas jest ochrona interesów naszych klientów oraz wybór najbardziej efektywnej taktyki procesowej uwzględniającej indywidualne uwarunkowania danej sprawy.

Spory sądowe:

Reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych m. in. w zakresie:

 • prawa gospodarczego i prawa spółek;
 • prawa cywilnego;
 • prawa podatkowego;
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • ochrony własności intelektualnej i przemysłowej;
 • prawa ochrony konkurencji i czynów nieuczciwej konkurencji.