Pomoc dla Ukrainy
Допомога українцям

Szanowni Państwo,

Wydarzenia ostatnich dni zmieniły naszą rzeczywistość. Wojna jaka toczy się tuż przy naszych granicach to dramat całego narodu Ukraińskiego wobec którego nie możemy pozostać obojętni. Dlatego podjęliśmy decyzję o uruchomieniu bezpłatnej pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy.

Nasze działania koncentrują się wokół:

 • udzielania informacji o aktualnym stanie prawnym i praktykach organów;
 • pomocy w zakresie przygotowania dokumentów prawnych;
 • współpracy ze środowiskiem krakowskich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych;

Pomoc prawna świadczona jest w formie:

 • stacjonarnej w siedzibie Kancelarii na ul. Karmelickiej 47 w Krakowie;
 • dyżurów telefonicznych – pod telefonem +48 537 402 591 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 – 12;
 • formie mailowej – zapytania prosimy kierować na adres  biuro@wwpkancelaria.pl
 •  

 Jesteśmy z Państwem w tych trudnych chwilach.

Zespół WWP

_________________________________

Шановні громадяни України,

Події останніх днів змінили нашу реальність. Війна, що триває біля наших кордонів – це трагедія всього українського народу, до якої ми не можемо залишитися байдужими. Тому ми вирішили запустити безкоштовну правову домогу для біженців з України.

Наша діяльність зосереджена на:

 • наданні інформації про поточний правовий статус та органи влади;
 • допомозі в оформленні юридичний документів;
 • співпраці з громадою краківських підприємств та неурядових організацій.

Правова допомога надається в таких формах:

 • стаціонарій за адресою юридичної компанії в місті Краків за адресою ul.Karmelicka,47;
 • гаряча лінія +48 537 402 591 (понеділок-п′ятниця 10:00-12:00);
 • за електронною адресою biuro@wwpkancelaria.pl

Ми солідарні з Україною та українцями в такий складний час,

WWP.

14.03.2022r.

Szanowni Państwo,

W sobotę 12 marca 2022 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W tym samym dniu ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i w tym dniu weszła w życie, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r., tj. od dnia rozpoczęcia konfliktu zbrojnego. Ustawa zawiera szczegółowe regulacje dotyczące m.in.:

 • legalizacji pobytu obywateli Ukrainy na terytorium RP;
 • możliwość podjęcia przez obywateli Ukrainy legalnego zatrudnienia;
 • procedurę nadawania nr PESEL;
 • zasady udzielania świadczeń socjalnych.

W najbliższym czasie będziemy informować Państwa o szczegółach.

 

Шановні громадяни,

У суботу, 12 березня 2022 року, Президент Республіки Польща Анджей Дуда підписав Акт від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території їх країни. Того ж дня цей акт був опублікований у Журналі законів Республіки Польща та набув чинності з цієї дати, починаючи з 24 лютого 2022 року, тобто з дати початку збройного конфлікту. Закон містить детальні положення, що стосуються, зокрема:

 • легалізація перебування громадян України на території Республіки Польща;
 • можливість легального працевлаштування громадян України;
 • порядок присвоєння номера PESEL;
 • принципи надання соціальних виплат.

Про деталі ми проінформуємо найближчим часом.

10.03.2022r.

Szanowni Państwo,

W dniu wczorajszym Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy. W najbliższych dniach trafi on do akceptacji Senatu a następnie do podpisu Prezydenta.

Będziemy Państwa na bieżąco informować.

Шановні громадяни,

Вчора Сейм ухвалив законопроект про допомогу громадянам України. Найближчим часом він буде затверджен Сенатом, а потім підписаний Президентом.

Ви будете проінформовані.

10.03.2022r.

Szanowni Państwo,

W dniu 7 marca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wśród najważniejszych jej założeń należy wymienić:

 • Zapewnienie wstępnej pomocy dla osób uciekających z Ukrainy w postaci jednorazowej wypłaty w kwocie 300 zł, która będzie przyznawana po przejściu odpowiedniej procedury rejestracyjnej;
 • Możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego przy przebranżowieniu się w ramach programu „Razem Możemy Więcej” z budżetem na poziomie 40 mln zł (jest to wsparcie dedykowane głównie dla polskich instytucji, w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy przy włączeniu się na rynek pracy);
 • Zagwarantowanie legalnego pobytu z prawem podjęcia zatrudnienia przez okres 18 miesięcy;
 • Możliwość składania wniosków przez osoby uciekające z Ukrainy w urzędzie gminy o nadanie nr PESEL;
 • Wdrożenie wsparcia dla Polaków, którzy przyjmują w swoim domu rodziny z Ukrainy w postaci 40 zł / dzień czyli ok. 1,2 tys. zł / miesięcznie przez okres 2 miesięcy (środki pieniężne mają być wypłacane za pośrednictwem samorządów);
 • Utworzenie specjalnej rezerwy celowej zarządzanej przez wojewodów mającej na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego do realizacji dodatkowych zadań w zakresie niesienia pomocy osobom z Ukrainy.

Następnie projekt ustawy ma trafić pod obrady Sejmu. Wówczas poznanym ostateczne brzmienie przepisów.

——————————————–

Пані та панове

Учора, тобто 7 березня 2022 року, Рада міністрів ухвалила проект закону про допомогу громадянам України у зв’язку з триваючим збройним конфліктом на території цієї країни.

Слід згадати його найважливіші припущення:

– надання первинної допомоги особам, які втікають з України, у вигляді одноразової виплати 300 злотих, яка надається після проходження відповідної процедури реєстрації;

– можливість використання фінансової підтримки при зміні галузей за програмою «Разом ми можемо більше» з бюджетом 40 млн. злотих (ця підтримка присвячена переважно польським установам, щоб допомогти громадянам України вийти на ринок праці);

– гарантування легального перебування з правом працевлаштування строком на 18 місяців;

– можливість подання заявок особами, які втікають з України, до  відділення  комуни на номер PESEL;

– здійснення підтримки поляків, які отримують сім’ї з України у своєму будинку у вигляді 40 злотих / день, тобто приблизно 1,2 тис.  PLN / місяць протягом 2 місяців (кошти сплачуються через органи місцевого самоврядування);

– створення резерву спеціального призначення під керівництвом воєвод для підтримки органів місцевого самоврядування у виконанні додаткових завдань у сфері надання допомоги громадянам України.

Тоді законопроект має бути обговорений сеймом.  Тоді була нарешті відома редакція положень.

07.03.2022r.

Szanowni Państwo,

Obecnie trwają pracę nad przygotowaniem specustawy, która przewiduje szerokie wsparcie dla osób, które uciekły z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym.

Proponowane rozwiązania mają zapewnić osobom z Ukrainy legalny pobyt na terenie Polski, możliwość podjęcia legalnej pracy, bezpłatny dostęp do służby zdrowia i świadczeń rodzinnych.

Dodatkowo przewiduje się zapewnienie samorządom pokrycie kosztów opieki nad uchodźcami, w tym zakwaterowania i nauki dzieci w szkołach.

Rozwiązania mają dotyczyć nie tylko obywateli Ukrainy, ale również osób posiadających inne obywatelstwo niż Ukraińskie, którzy trafili do Polski z powodu działań wojennych po dniu 24 lutego 2022 r. W tym zakresie prawdopodobnie nie będzie wymagane składanie jakichkolwiek wniosków, w tym wniosku o status uchodźcy. Wymaganym potwierdzeniem ma być data stempla w paszporcie lub innym dokumencie podróży.

Spodziewamy się, że w najbliższych dniach projekt trafi pod obrady Sejmu.

_________________________________

Шановні громадяни,

Триває підготовка спеціального акту, що передбачає широку підтримку громадянам України, які стали біженцями в зв′язку з початком бойових дій.

Пропонуємо забезпечити легальне перебуття в Польщі громадянам України, можливість легальної роботи  та  надання безкоштовного доступу до служби здоров′я  та сімейних пільг.

Додатково передбачається надання гарантій від місцевого самоврядування фінансуванням допомоги біженцям, а також проживання та навчання дітей в школах.

Рішення стосуються не лише громадян України, але й осіб з іншим громадянством, які прибули до Польщі у зв′язку з початом війських дій на території України з 24 лютого 2022р. В такому випадку буде не потрібним надання якихось заяв, особливо заяви на надання статусу біженця. Головним є наявність штампу про в′їзд на територію Польщі у паспорті або ж в іншому документі.

Сподіваємося, що данний проект в найближчому часі буде обговорено з Сеймом.

Dyżur telefoniczny
od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-12:00
pod numerem kom. +48 537 402 591

Kontakt telefoniczny
pod numerem kom. 608 49 38 48

Kontakt mailowybiuro@wwpkancelaria.pl