WWP o Polskim Ładzie #3 – składka zdrowotna

W trzeciej części newslettera „WWP o Polskim Ładzie” przedstawiamy zarys najważeniejszych zmian dotyczących składki zdrowotnej.

Składka zdrowotna w górę
Pewnie najgłośniejszą zmianą wprowadzaną w ramach Polskiego Ładu jest podwyżka składki zdrowotnej. W połączeniu z zakazem odliczania tej składki od podatku PIT, spowoduje największy wzrost obciążeń publicznych dla przedsiębiorców we współczesnej historii Polki.
Początkowo rząd zakładał wprowadzenie 9% składki zdrowotnej obliczanej od dochodu podatkowego przedsiębiorców. Propozycja ta wywołała ostry spór polityczny i ostatecznie dla przedsiębiorców wyniesie ona 4,9% z wyjątkami dla tzw. ryczałtowców, rozliczających się kartą podatkową oraz wspólników spółek.
Zaznaczamy, iż proces legislacyjny jeszcze się nie zakończył i nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej mogą jeszcze ulec zmianie.

Najważniejsze zmiamy
Polski Ład przewiduje następujące sposoby ustalania wysokości składki zdrowotnej:

Dla rozliczających się podatkiem liniowym:
Składka zdrowotna dla osób rozliczających się podatkiem liniowym wyniesie 4,9% dochodów (nie mniej niż 270 zł, tj. 9% minimalnego wynagrodzenia).

Dla rozliczających się ryczałtem
W przypadku przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem składka będzie progresywna:
a)Ok. 305 zł – dla przychodów rocznych nie przekraczających 60 tys. zł (liczone od 60% przeciętnego wynagrodzenia);
b)Ok. 510 zł – dla przychodów rocznych od 60 tys. zł do 300 tys. zł (liczone od 100% przeciętnego wynagrodzenia);
c)Ok. 915 zł – dla przychodów rocznych przekraczających 300 tys. zł (liczone od 180% przeciętnego wynagrodzenia).

Dla rozliczających się kartą podatkową
Składka zdrowotna dla osób rozliczających się na podstawie karty podatkowej wyniesie 9% minimalnego wynagrodzenia czyli około 270 zł

Dla wspólników sp.k i jednoosobowych spółek z o.o.
Wspólnicy spółek komandytowych i jednoosobowych spółek będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy, którą stanowić będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie czyli ok. 530 zł.

Dla członków zarządu spółek / fundacji
Uchwalone zmiany zakładają również oskładkowanie wynagrodzenia członków zarządów spółek lub fundacji pełniących funkcje na podstawie powołania, gdzie podstawą składki będzie 9% osiągniętego przychodu. 

Brak dochodu
W przypadku osiągnięcia dochodu poniżej minimalnego wynagrodzenia lub osiągnięcia straty przedsiębiorcy i tak będą musieli również płacić składkę zdrowotną  w wysokości około 270 zł.

Terminy
Polski Ład wprowadza wydłużenie terminów na zapłatę składek zdrowotnych do 20. dnia następnego miesiąca.

Polski Ład
30 września 2021 Sejm po błyskawicznym procedowaniu uchwalił podatkową część tzw. Polskiego Ładu. Program ten został zaprezentowany 15 maja 2021 r. i z założenia autorów miał stanowić kompleksowy plan odbudowy gospodarki po pandemii COVID-19. Do projektu ustaw zgłoszono bardzo wiele krytycznych uwag, a Rządowe Centrum Legislacyjne odmówiło zaopiniowania projektu. Program ten stał się również przyczyną licznych sporów politycznych.

WWP o Polskim Ładzie
W związku z bezprecedensowym zakresem zmian podatkowych związanych z Polskim Ładem, WWP przygotowało dla Państwa cykl informacji „WWP o Polskim Ładzie”. Publikowane przez nas materiały będą obejmowały newsletter informacyjny w postaci alertów dla przedsiębiorców, artykuły w Strefie wiedzy WWP oraz vlogowe komentarze w ramach „O czym myśli WWP”.

Całość newslettera WWP o Polskim Ładzie do pobrania w formacie PDF: TUTAJ

Dotychczasowe publikacje:
•WWP o Polskim Ładzie cz. 1  – zarys programu
WWP o Polskim Ładzie cz. 2 – ulga na robotyzację