KARIERA W KANCELARII WWP

Zdobądź nowe doświadczenie w naszej kancelarii

Widacki, Widacka, Podsiedlik Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska serdecznie zaprasza wszystkich chętnych, którzy chcą zyskać możliwość zdobycia nowych praktycznych doświadczeń i nabycia lub rozwinięcia specjalistycznych umiejętności na miesięczne lub trzymiesięczne praktyki zawodowe. Będzie to także doskonała okazja do skonfrontowania wiedzy teoretycznej pozyskanej w czasie studiów z praktyką wykonywania zawodu prawnika.

Od kandydata / kandydatki oczekujemy:

  • rozpoczęcia co najmniej IV roku studiów prawniczych,
  • dobrej znajomości prawa handlowego, cywilnego oraz procedury cywilnej,
  • dyspozycyjności (minimum przez 4 dni w tygodniu),

ale przede wszystkim zaangażowania w prowadzone sprawy, skrupulatności i umiejętności wyciągania wniosków z popełnionych błędów. Aplikacje prosimy nadsyłać na adres: biuro@wwpkancelaria.pl. Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji na praktyki organizowane przez Widacki, Widacka, Podsiedlik Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 202 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne.”

Prawnicy Kancelarii Widacki Widacka Podsiedlik zawsze są do Państwa dyspozycji i znajdą dla Państwa czas – prosimy o kontakt.

Widacki, Widacka, Podsiedlik

Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska

SIEDZIBA: ul. Karmelicka 47, 31-128 Kraków

Czynne od poniedziałku do piątku: 9:00 – 17:00

fax: 12 442 11 42

telefon kontaktowy: 12 448 35 45

mail: biuro@wwpkancelaria.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Widacki, Widacka, Podsiedlik Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, ul. Karmelicka 47, 31-128 Kraków.

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji znajdą Państwo w dziale Polityka Prywatności.