WWP o Polskim Ładzie #2 – ulga na robotyzację

W drugiej części newslettera „WWP o Polskim Ładzie” przedstawiamy założenia nowej ulgi dla przedsiębiorców – ulgi na robotyzację.

Podstawowe założenia
Ulga na robotyzację przemysłową ma być skierowana do firm, które chcą usprawnić produkcję przez zastosowanie robotów przemysłowych. Ulga ma umożliwiać podatnikowi:
– poniesione wydatki zaliczyć do  kosztów uzyskania przychodów – na zasadach ogólnych;
– dodatkowo po raz drugi odliczyć enumeratywnie wskazane koszty od podstawy obliczenia podatku (jednak nie więcej niż 50% wysokości tych kosztów).
Założenia ulgi w obecnym kształcie mają zatem powodować, że efektywnie, każde 100 PLN wydane na robotyzację produkcji, będzie potencjalnie mogło obniżać podstawę opodatkowania o łącznie 150 PLN.

Dla skorzystania z ulgi w proponowanym kształcie podatnik będzie musiał zaliczyć poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów a wydatki te będą musiały zawierać się w katalogu tzw. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację do których zaliczono:
– koszt fabrycznie nowego: (i) robota przemysłowego; (ii) innej maszyny związanej z takim robotem (do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania itp.);
– koszt oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) niezbędnych do ich poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania;
– koszty szkoleń;​
– opłaty leasingowe za roboty przemysłowe i maszyny.

Definicja robota przemysłowego
Ustawa wprowadza również rozbudowaną definicję robota przemysłowego, która potencjalnie może znacząco zawężać stosowanie ulgi.  Zgodnie z treścią projektu ustawy za robota przemysłowego będzie uznana automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa i stacjonarna lub mobilna maszyna, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań  przemysłowych.

Kolejnymi warunkami jakie łącznie musi spełniać robot przemysłowy to:
– wymienianie danych w formie cyfrowej z innymi urządzeniami w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
– połączenie go z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika,
– monitorowanie robota za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
– zintegrowanie go z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Sposób dokonania odliczenia
Odliczenie będzie wynosiło maksymalnie 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych
.  Odliczenia będzie się dokonywało w zeznaniu rocznym (podobnie jak przy uldze b+r). W przypadku braku możliwości rozliczenia ulgi (brak wystarczającego dochodu lub strata podatkowa) rozliczenie ulgi będzie mogło zostać dokonane przez 6 lat podatkowych.
Ulga będzie obowiązywała jedynie w latach 2022–2026.
Jeśli podatnik zbędzie robota lub osprzęt wobec którego stosował ulgę przed końcem okresu ich amortyzacji albo podstawowego okresu umowy leasingu, ulga będzie podlegała zwrotowi.
Na etapie poprawek rządowych wprowadzono do projektu ulgi zobowiązanie podatnika do składania wraz z deklaracją podatkową wykazu poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.
W ocenie WWP wprowadzenie ulgi jest krokiem w dobrą stronę, jednak z uwagi na bardzo wyśrubowane warunki dla kosztów podlegających odliczeniu w praktyce może się okazać, że bardzo małe grono podatników będzie mogło z niej faktycznie skorzystać.  

Całość newslettera WWP o Polskim Ładzie do pobrania w formacie PDF: TUTAJ

Poprzednie wpisy w ramach newslettera WWP o Polskim Ładzie:
WWP o Polskim Ładzie cz. 1