WWP o Polskim Ładzie # 1

Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem tzw. Polskiego Ładu obejmującym m.in. zmiany w zakresie podatku dochodowego oraz ubezpieczeń społecznych.

Polski Ład
15 maja 2021 r. został zaprezentowany program gospodarczy „Polski Ład” stanowiący kompleksowy plan odbudowy gospodarki po pandemii COVID-19. Po ukazaniu się 26 lipca 2021 r. projektu zmian dotyczących ustaw podatkowych, w ramach konsultacji społecznych zgłoszono wiele krytycznych opinii różnych środowisk. Niemniej jednak, Rząd nie uwzględnił większości głosów i 8 września 2021 r. Rada Ministrów przyjęła i przekazała do Sejmu ostateczny projekt ustawy zmian podatkowych wprowadzający jedynie lekką modyfikację pierwotnego projektu. Obecnie projekt został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.

Projekt zmian podatkowych
Już w newsletterze przygotowanym dla Państwa w maju 2021 r. wskazywaliśmy na podatkowe aspekty Polskiego Nowego Ładu przedstawione już na konferencji przedstawiającej program (newsletter dostępny: TUTAJ, zaś nagranie z przeprowadzonego przez nas webinaru na ten temat: TUTAJ)

Wśród najważniejszych systemowych zmian nadal pozostają:
1. Podwyższenie kwoty wolnej do poziomu 30 000 zł;
2. Podniesienie I progu skali podatkowej do 120 000 zł;
3. Zmiana sposobu kalkulacji składki zdrowotnej.

Jednak to nie są wszystkie zmiany jakie szykuje dla podatników rząd.

W ramach publikacji kolejnych newsletterów WWP  postaramy się przybliżyć Państwu proponowane przez Rząd rozwiązania – przez ukazanie zarówno ich wad, jak i zalet – aby nasi czytelnicy mogli przygotować się do nowego (polskiego) ładu podatkowego jaki prawdopodobnie czeka nas od 2022 r.

Zmiany na jakie powinni przygotować się podatnicy
Ostateczny skierowany do Sejmu projekt zawiera  bardzo wiele zmian dotyczących różnych obszarów działalności przedsiębiorców a jakie zostaną przez nas poruszone w kolejnych newsletterach. 

Zmiany pozytywne
Wśród zmian jakie na podstawie projektu należy ocenić raczej pozytywnie należą:
– podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł (podniesienie do 5.100 zł kwoty zmniejszającej podatek);
– podwyższenie drugiego progu podatkowego ​z  85.528 zł do 120.000 zł;
– przejściowy podatek dochodowy (abolicja);​
– ryczałt od przychodów zagranicznych;​
– ryczałt od najmu prywatnego zasadą;​
– drobne uelastycznienie regulacji dot. CIT estońskiego i Podatkowej Grupy Kapitałowej;​
– ulgi na innowacje (ulga na robotyzację, na prototyp, możliwość stosowania symultanicznie ulg B+R i IP BOX), ulga na terminal, na ekspansję, ulga na IPO i dla inwestorów, ulga dla wspierających,
– możliwość wyboru opodatkowania VAT usług finansowych.

Zmiany negatywne
Niestety projekt ustawy zawiera zdecydowanie więcej rozwiązań niekorzystnych dla przedsiębiorców.
– nowy podatek przychodowy (minimalny podatek dochodowy);
– likwidacja ryczałtowej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i uzależnienia jej ich dochodu lub przychodu przedsiębiorcy i likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku;
– zmiany w zakresie przeciwdziałaniu szarej strefie;
– nowe niebezpieczne uprawnienia KAS;
– faktyczna likwidacja  karty podatkowej;
– zmiany w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw wyłączających ich neutralność podatkową;
– zmiany w zakresie leasingów operacyjnych i amortyzacji, kosztów finansowania dłużnego, opodatkowanie zwrotu wkładów dłużnika do spółek;
– opodatkowanie tzw. przerzuconych dochodów;
– opodatkowanie tzw. ukrytej dywidendy.

Inne zmiany
Projekt zawiera również kilka zmian, których skutki trudno jednoznacznie określić na tym etapie należą do nich przede wszystkim:
– wprowadzenie do polskiego systemu Polskiej Spółki Holdingowej;
– popularyzacja obrotu bezgotówkowego, która nakłada na przedsiębiorców obowiązek umożliwienia klientom dokonywania płatności bezgotówkowych;
– ulga dla klasy średniej;
– ulga konsolidacyjna.

W kolejnych newsletterach omawiać będziemy szczegółowo nadchodzące zmiany rozpoczynając od tzw. ulgi na robotyzację.

Pobierz całość newslettera: TUTAJ