WWP o Polskim Ładzie #9 – zmiany dotyczące opodatkowania nieruchomości

W kolejnym z cyklu Newsletterów o Polskim Ładzie przedstawimy zmiany w zakresie sytuacji osób wynajmujących nieruchomości zarówno komercyjnie jak i prywatnie.

WYKLUCZENIE AMORTYZACJI NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami:
✓ osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i wykorzystują nieruchomości mieszkalne na potrzeby przedsiębiorstwa np. na potrzeby siedziby firmy, ale również
✓ osoby prywatne wynajmujące nieruchomości na tzw. zasadach ogólnych – mogą w kosztach ujmować odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej wykorzystywanej nieruchomości.

Projekt przewiduje, że od nowego roku amortyzacji nie będą podlegać budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy. Zakłada się, że w przypadku podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą (regulacja będzie dotyczyła również osób, które wynajmują nieruchomości prywatnie) nieruchomości o charakterze mieszkalnym wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej, nie tylko nie będą podlegały amortyzacji, ale również nie będą od nowego roku ujmowane w ewidencji środków trwałych podatnika. Taka sama regulacja znajdzie się również w ustawie o CIT, zatem wyłączenie możliwości amortyzacji lokali mieszkalnych obejmie wszystkich podatników wykorzystujących takie nieruchomości w swojej działalności lub wynajmujących je w ramach najmu prywatnego. Przepisy przejściowe wskazują, że możliwość amortyzacji na obecnych zasadach będzie możliwa do dnia 31 grudnia 2022 r., ale jedynie w zakresie środków nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 r.

ZMIANY ZASAD OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH Z NAJMU
Kolejna duża zmiana dla podatników dotyczy zasad opodatkowania przychodów osiąganych z tytułu najmu lub dzierżawy Dotychczas podstawową formą opodatkowania dochodów z najmu lub dzierżawy były zasady ogólne według skali podatkowej Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych był natomiast fakultatywną formą opodatkowania stosowaną jedynie na wniosek podatnika.

W przypadku wyboru rozliczeń na podstawie ryczałtu opodatkowywany jest przychód podatnika a nie jego dochód (zatem podatnik nie ma prawa do odliczenia żadnych kosztów) Niemniej jednak spora ilość podatników decydowała się na tego typu rozliczenie z uwagi na niższe stawki podatku. Ryczałt dla przychodów z tego tytułu wynosi zarówno dla osób wynajmujących nieruchomości prywatnie (jak i od niedawna również przedsiębiorców)
✓ 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz
✓ 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł

Projekt ustawy od 1 stycznia 2021 r wprowadza zasadę, że najem (prywatny (tj poza działalnością gospodarczą) będzie opodatkowany jedynie w formie ryczałtu w praktyce oznacza to, że podatnicy nie będą mogli rozpoznawać kosztów związanych z lokalem jak np wydatków remontowych.

Przedsiębiorcy wynajmujący w ramach działalności gospodarczej nadal będą mieli możliwość wyboru opodatkowania (zasady ogólne według skali podatkowej lub podatek liniowy bądź ryczałt).

Dodatkowo, projekt zakłada, że przychodem wynajmującego w ramach najmu prywatnego będą również opłaty jakie najemca uiszcza bezpośrednio na konto osób trzecich. Przychód będzie należało rozpoznać, jeśli wynajmujący bezpośrednio ma podpisane umowy np. związane z mediami lokalu, a na mocy umowy najmu zobowiązał najemcę do uiszczania tych opłat za niego.

ULGA MIESZKANIOWA
Kolejną projektowaną zmianą jest rozszerzenie katalogu wydatków objętych tzw. ulgą mieszkaniową. Zgodnie z projektem wskazano, że w ramach ulgi będzie można zaliczyć wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe takie jak:
✓ wydatki na spłatę kredytu ( oraz
✓ odsetki od tego kredytu (niezależnie od tego, czy zostały już uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów

SKUTKI ZMIAN
Zmiany w przedstawionym zakresie należy ocenić zdecydowanie negatywnie brak możliwości amortyzacji nieruchomości wraz wyłączeniem możliwości wyboru sposobu opodatkowania wynajmujących prywatnie przełoży się na większe obciążenia tych podatników, ale może również wpłynąć na wzrost cen wynajmu nieruchomości.

Całość newslettera WWP o Polskim Ładzie do pobrania w formacie PDF: TUTAJ

Dotychczasowe publikacje WWP o Polskim Ładzie:
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 1  – zarys programu
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 2 – ulga na robotyzację
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 3 – składka zdrowotna
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 4 – karta podatkowa
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 5 – podatek minimalny
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 6 – polska spółka holdingowa
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 7 – nowelizacja KSH
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 8 – leasing operacyjny i środki trwałe