Partnerzy i adwokaci Kancelarii bronią jak i reprezentują pokrzywdzonych w postępowania karnych i karnych gospodarczych.

Podchodzimy w sposób indywidualny do każdego przypadku, podejmując efektywne działania prawne, już od etapu postępowania przygotowawczego, przed takimi organami jak Prokuratura, Policja, ABW, Urząd Skarbowy, Urząd Celny, poprzez obronę oskarżonego we wszystkich instancjach, aż po reprezentację skazanych na etapie postępowania karnego wykonawczego m.in. w sprawach o odroczenie i zawieszanie bezwzględnej kary pozbawienia wolności.

Z drugiej strony reprezentujemy również pokrzywdzonych przestępstwem w ramach postępowań wszystkich instancji.

Nasze gruntowne i wszechstronne wykształcenie prawnicze, a także ogromne doświadczenie prof. dr hab. Jana Widackiego, w szczególności w zakresie kryminalistyki oraz psychiatrii i psychologii  jest gwarantem najwyższej jakości usług. Celem Kancelarii jest wysoka skuteczność podejmowanych działań prawnych. W trosce o dobro naszych klientów, wnikliwie i uczciwie analizujemy przedstawioną sprawę, a przed przyjęciem pełnomocnictwa, informujemy klientów o naszym stanowisku, oceniając szanse osiągnięcia oczekiwanego celu.

Prawo karne

  • konsultacje i doradztwo w zakresie prawa karnego, postępowania karnego i wykroczeń;
  • sporządzanie pism i wniosków dowodowych;
  • sporządzanie apelacji, kasacji, wniosków o  przerwę w karze, warunkowe umorzenie postępowania, ułaskawienie;
  • obrona podejrzanych i oskarżonych na każdym etapie postepowania, w tym postępowania wykonawczego.