WWP o Polskim Ładzie #6 – polska spółka holdingowa (PSH)

Polski Ład wprowadzi do porządku prawnego spółkę holdingową, która korzystać będzie ze specjalnego reżimu podatkowego. Czas pokaże na ile gwarantowane preferencje podatkowe okażą się faktycznie korzystne dla przedsiębiorców.

POLSKI ŁAD
W kolejnym z cyklu Newsletterów o Polskim Ładzie przedstawimy zmiany dotyczące nowego reżimu opodatkowania dla tzw. spółki holdingowej. Zgodnie z proponowanym brzmieniem ustawy spółka holdingowa może działać w formie sp. z o.o. lub SA. Spółka te będzie korzystać ze szczególnych preferencji podatkowych, tj.:

  1. zwolnienie z CIT 95% kwoty dywidend otrzymywanych przez spółkę matkę od spółek zależnych (krajowych jak i zagranicznych). Pozostałe 5% będzie opodatkowanie wg stawki 19%;
  2. zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych pod warunkiem, że spółka jest właścicielem co najmniej 10% udziałów/akcji przez nieprzerwany okres 1 roku.

Nie będzie również objęte tzw. zwolnieniami wynikającymi z art. 20 ust. 3 i art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, które umożliwiają bezpodatkową wypłatę dywidendy do spółki matki po spełnieniu określonych warunków.

ZWOLNIENIE Z ODPŁATNEGO ZBYCIA UDZIAŁÓW
Zachętą dla podatników do wejścia w ten reżim opodatkowania jest umożliwienie zwolnienia z opodatkowania udziałów zbywanych przez holding w spółkach córkach (o ile nie są to spółki nieruchomościowe). Warunki do zwolnienia z opodatkowania zbycia udziałów lub akcji w spółce zależnej jest:
1. Zbycie udziałów na rzecz podmiotu niepowiązanego w rozumieniu ustawy o CIT;
2. Złożenie przez spółkę holdingową oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia do właściwego dla niej naczelnika US na co najmniej 30 dni przed dniem zbycia.

WYBÓR REŻIMU PODATKOWEGO
Ustawodawca pozostawia podatnikom możliwość wyboru między zwolnieniami wynikającymi z PSH a tzw. „standardowymi” zwolnieniami wynikającymi z art. 20 ust. 3 i 22 ust. 4 ustawy o CIT. Jednym z pozytywnych aspektów nowych regulacji jest objęcie zwolnieniem dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową od spółki zależnej spoza UE i EOG (obecnie przepisy przewidują zwolnienia jedynie wobec podmiotów z UE i EOG). Wątpliwości budzą jednak zbyt restrykcyjne wymagania do skorzystania ze wskazanych zwolnień. Oznacza to, że wbrew twierdzeniom projektodawców, skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe tylko dla grup kapitałowych o dość płaskich strukturach.

Całość newslettera WWP o Polskim Ładzie do pobrania w formacie PDF: TUTAJ

Dotychczasowe publikacje WWP o Polskim Ładzie:
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 1  – zarys programu
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 2 – ulga na robotyzację
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 3 – składka zdrowotna
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 4 –
karta podatkowa
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 5 – podatek minimalny