WWP o Polskim Ładzie #4 – karta podatkowa

Karta podatkowa stanowiła bardzo atrakcyjną formę opodatkowania dostępną dla wąskiego
grona podatników. W ubiegłym roku rząd poszerzył katalog podmiotów, które mogą rozliczać się w tej formie (m.in. o zawody medyczne). Od nowego roku wielu podatników utraci jednak ten przywilej ze względu na zmiany wprowadzane tzw. Polskim Ładem…

Polski Ład
W kolejnym, czwartym odcinku z cyklu newsletterów „WWP o Polskim Ładzie” przedstawiamy zmiany dotyczące podatników rozliczających się przy pomocy karty podatkowej.

Karta podatkowa
Przypominamy, że obecnie karta podatkowa jest jedną z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca dokonujący wyboru opodatkowania w tej formie nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatek płacony na podstawie karty podatkowej nie jest uzależniony od wysokości dochodu, a jest uzależniony od następujących warunków:
✓ rodzaju prowadzonej działalności;
✓ liczby mieszkańców gminy, na której terenie jest prowadzona działalność;
✓ liczby zatrudnionych pracowników.

Ta forma opodatkowania szczególnie opłacalna jest dla firm zatrudniających niewielu pracowników oraz dla drobnych przedsiębiorców z mniejszych miast i wsi.

Warunki
W celu wyboru tej formy opodatkowania koniecznym jest złożenie w terminie do 20 stycznia do urzędu skarbowego PIT-16. Przy czym zgłoszenia dokonuje się jedynie raz (nie ma potrzeby corocznego zgłaszania). Natomiast dla podatników rozpoczynających w trakcie roku zgłoszenia dokonuje się wraz z rejestracją działalności. W trakcie
obowiązywania tej formy opodatkowania przedsiębiorca jest zobowiązany do corocznego składania deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne PIT-16A oraz przechowywania kopii rachunków i faktur.
Z wyboru kart podatkowej mogą skorzystać przedsiębiorcy:
✓ prowadzący działalność w określonej formie (JDG lub spółka cywilna);
✓ z określonego katalogu zawodów (drobny handel detaliczny, prowadzenie określonej działalności usługowo wytwórczej, świadczących usługi m.in. gastronomiczne, przewozu osób, medyczne oraz edukacyjne polegające na
udzielaniu lekcji na godziny).
Wg danych Ministerstwa Finansów w 2019 r w formie karty podatkowej rozliczało się ponad 100 tys. podatników.

To Tylko teraz!
Projekt Polskiego Ładu de facto uśmierca ten sposób opodatkowania. Zgodnie z projektowanymi zmianami od 1 stycznia 2022 r. zniknie możliwość wyboru opodatkowania na zasadzie karty podatkowej, a prawo do dalszego korzystania z tej formy będą mogli zachować tylko przedsiębiorcy, którzy korzystać będą z karty w dniu 31 grudnia 2021 r.
Przy czym jak wskazuje Ministerstwo Finansów nie będzie możliwe ponowne powrócenie do karty podatkowej po 1 stycznia 2022 r jeżeli przedsiębiorca po tej dacie wybierze inną formę opodatkowania. Także jest to jedyny moment dla nowych podatników do wyboru tej formy opodatkowania. W przypadku takich podatników koniecznym jest rozpoczęcie działalności przed 31 grudnia 2021 r. Natomiast nie jest konieczne uzyskanie przychodu z działalności jeszcze w tym roku.

Uprawnieni przedsiębiorcy
Jednak wybór tego sposobu opodatkowania już teraz może nie uratować nowych podatników przed jej utratą z początkiem roku Niestety projekt zakłada także ograniczenie grupy przedsiębiorców uprawnionych do zastosowania karty i to bez względu na to, czy taką formę wybrali przed 31 grudnia 2021 r. W projekcie przewidziano
zmianę definicji wolnego zawodu, którego przedstawiciele mogą korzystać z karty podatkowej. Wśród wolnych zawodów, które utracą z dniem 1 stycznia 2022 r. możliwość rozliczania się na podstawie karty
i to bez względu na to czy pozostają w tej formie rozliczenia w dniu 31 grudnia 2021 r. są psycholodzy, fizjoterapeuci, tłumacze, architekci, inżynierowie budownictwa, rzeczoznawcy budowalni, nauczyciele w
zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny oraz osoby świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (w szczególności lekarze, lekarze stomatolodzy, pielęgniarki,
położne, felczerzy, technicy dentystyczni oraz weterynarze).

Składka zdrowotna
Przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej nie ominą także zmiany związane ze składką zdrowotną. Wysokość składki zdrowotnej będzie wynosiła 9% minimalnego wynagrodzenia tj. od 2022 r. około 270 zł.

Polski Ład
30 września 2021 Sejm po błyskawicznym procedowaniu uchwalił podatkową część tzw. Polskiego Ładu. Program ten został zaprezentowany 15 maja 2021 r. i z założenia autorów miał stanowić kompleksowy plan odbudowy gospodarki po pandemii COVID-19. Do projektu ustaw zgłoszono bardzo wiele krytycznych uwag, a Rządowe Centrum Legislacyjne odmówiło zaopiniowania projektu. Program ten stał się również przyczyną licznych sporów politycznych.

WWP o Polskim Ładzie
W związku z bezprecedensowym zakresem zmian podatkowych związanych z Polskim Ładem, WWP przygotowało dla Państwa cykl informacji „WWP o Polskim Ładzie”. Publikowane przez nas materiały będą obejmowały newsletter informacyjny w postaci alertów dla przedsiębiorców, artykuły w Strefie wiedzy WWP oraz vlogowe komentarze w ramach „O czym myśli WWP”.

Całość newslettera WWP o Polskim Ładzie do pobrania w formacie PDF: TUTAJ

Dotychczasowe publikacje WWP:
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 1  – zarys programu
WWP o Polskim Ładzie cz. 2 – ulga na robotyzację
WWP o Polskim Ładzie cz. 3 – składka zdrowotna