Polski Ład

W sobotę 15 maja zostały przedstawione założenia tzw. Polskiego Ładu, czyli rządowego programu społeczno-gospodarczego. Ważna część programu to zapowiadany „reset podatkowy”, czyli zmiany w przepisach dotyczących podatków. Zmiany z jednej strony stanowią istotną podwyżkę podatków dla przedsiębiorców i osób zarabiających ponadprzeciętnie, z drugiej zaś mogą stanowić obniżkę podatków dla najniżej zarabiających.

PIT – kwota wolna od podatku
Kwota wolna od podatku ma zostać podniesiona z dotychczasowej kwoty 8 tys. PLN do kwoty 30 tys. PLN. Stanowić to może istotne obniżenie opodatkowania, w szczególności dla osób najmniej zarabiających. Biorąc jednak pod uwagę zmianę w zasadach obliczania składki zdrowotnej zmiana ta może nie mieć istotnego znaczenia. Dla przedsiębiorców zmiana ta co do zasady powinna być neutralna.

PIT – podwyższony drugi próg
Zgodnie z zapowiedziami podniesiony ma zostać próg drugiej skali podatkowej z obecnych 85 tys. PLN do kwoty 120 tys. PLN. Zmiana ta może stanowić istotne obniżenie opodatkowania dla osób o średnim poziomie dochodów.
Niemniej, brak odliczenia składki zdrowotnej spowoduje zniwelowanie korzyści dla osób średnio zarabiających oraz wyższe obciążenia dla osób lepiej zarabiających. Dla osób lepiej zarabiających (teraz powyżej 85,5 tys. PLN rocznie – a po zmianach w 2022 roku powyżej 120 tys. PLN rocznie) – obciążenie podatkowe wzrośnie do 39,75%.
Dla przedsiębiorców zmiana ta powinna być neutralna.

Brak możliwości odliczania składki zdrowotnej
Dla podatników najbardziej niekorzystną z zapowiedzianych zmian jest brak możliwości odliczenia od PIT składki zdrowotnej. Obecnie składka ta wynosi 9% i jest odliczana od PIT w wysokości 7,75%. Planowane zmiany zakładają całkowite zniesienie tego odliczenia.
W praktyce oznacza to wzrost realnych obciążeń podatkowych o :
9% dla osób objętych kwotą wolną;
7,75% dla pozostałych podatników PIT.

Likwidacja ryczałtowej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców
Z punktu widzenia przedsiębiorców jest to najważniejsza zmiana – znika ryczałtowa składka zdrowotna. Obecnie ryczałtową składkę zdrowotną przedsiębiorcy płacą w stałej wysokości 381,81 PLN. Składka po wdrożeniu Polskiego Ładu ma wynosić 9% dochodu. To sprawi, że zyskają na tym rozwiązaniu jedynie osoby o niskich dochodach (do kwoty 4,2 tys. PLN). W przypadku osoby zarabiającej kilkadziesiąt tysięcy złotych będzie to kwota sięgająca już nawet kilku tysięcy złotych.

Przykład:
Przedsiębiorca mający dochody miesięczne
10 tys. PLN, zamiast 1900 zł PIT plus 381 PLN składki zdrowotnej zapłaci łącznie z nieodliczalną składką zdrowotną 2800 PLN, gdzie składka zdrowotna będzie wynosiła już 900 PLN (10 000 x 9%) to oznacza, że zapłaci o 519 PLN więcej niż dotychczas.

Podatek CIT
Na obecną chwilę brak jest szczegółów, które pozwoliłyby określić rzeczywisty wpływ zmian na sytuację przedsiębiorców. Zapowiedziane zostały jedynie przyszłe zmiany:
nowa ulga na automatyzację i robotyzację;
rozszerzenie zakresu ulgi B+R oraz IP-BOX;
objęcie możliwością skorzystania z Podatku Estońskiego większej liczby firm – vide artykuł (KLIKNIJ) i video (KLIKNIJ);
ulga podatkowa związana z IPO (wejściem na giełdę);
uproszczenia w zakresie cen transferowych.

Podatek VAT
W ramach tzw. Polskiego Ładu nie przewidziano wielu zmian w przedmiocie podatku VAT. Zmiany na które należy zwrócić szczególną uwagę to:
Brak opodatkowania VAT dla transakcji w ramach grup kapitałowych (taką zmianę można odczytywać jako zapowiedź wprowadzenia podatkowych grup kapitałowych VAT na wzór podatkowych grup kapitałowych w CIT) – vide alert WWP z 19 listopada 2020 r. (KLIKNIJ)
Możliwość opodatkowania podatkiem VAT instytucji finansowych (opcja opodatkowania).

Całość newslettera WWP do ściągnięcia znajduje się TUTAJ