Strefa wiedzy

Zespół Kancelarii Widacki Widacka Podsiedlik

Wyróżnione

Zwolnienie z VAT czynności związanych z zarządzaniem alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

W dniu 1 sierpnia 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł na korzyść Skarżącego w sprawie ze skargi na Interpretacje Indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie zwolnienia od podatku od towarów i usług czynności świadczonych na rzecz Zarządzających Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi (dalej: ZAFI). Stan Faktyczny Skarżący zwrócił się do Dyrektora Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie Interpretacji Indywidulanej. We wniosku Skarżący wskazał, iż zamierza odpłatnie świadczyć kompleksowe usługi związane z zarządzaniem Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi (dalej: AFI). Jednocześnie Skarżący stanął na stanowisku, iż usługi, które zamierza świadczyć podlegają zwolnieniu z podatku

Czytaj więcej »

Grupy VAT w Polsce?

Na stronie Komisji Europejskiej pojawiły się materiały dotyczące konsultacji przez Polskę możliwości wprowadzenie tzw. grup VATowskich. Oznacza to, że Polska dość poważnie rozpatruje możliwość wprowadzenia

Czytaj więcej »

Przedsiębiorcy chronieni jak konsumenci

1 stycznia 2021 roku wejdą w życie regulacje przyznające przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze częściową ochronę dotychczas przewidzianą jedynie dla konsumentów. Regulacje te powinny poprawić

Czytaj więcej »