Promieniowanie: ważna moc pojedynczej anteny

3 listopada ukazał się na łamach Gazety Prawnej artykuł autorstwa prof. dr hab. Jana Widackiego, Partnera WWP dotyczący oceny wpływu na środowisko instalacji radiotelekomunikacyjnych, tj. tego czy należy brać pod uwagę moc jednej anteny czy też sumę mocy wszystkich anten znajdujących się na terenie obiektu.

Zdaniem autora błędne jest stanowiska NSA o konieczności sumowania mocy takich anten, gdyż jest to sprzeczne z jednoznacznym brzmieniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Cały artykuł znajduje się TUTAJ