Ryczałt dla informatyków – niekorzystna zmiana stanowiska fiskusa

W ostatnim czasie organy skarbowe dążą do ograniczenia prawa do stosowania 8,5% stawki podatku zryczałtowanego przez przedsiębiorców z branży IT, wydając w tym zakresie negatywne interpretacje. Zmiana stanowiska fiskusa nie wynika ze zmiany przepisów, lecz jedynie ze zmiany interpretacji przepisów.

Ryczałt – jakie stawki podatku

Informatycy, którzy w ramach prowadzonej działalności, wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu, mogą co do zasady opłacać podatek według stawki 12% lub 8,5%.

Wyższą stawkę ryczałtu stosuje się do usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1) czy związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Każdy inny rodzaj usługi, wykonywany przez informatyka czy programistę, będzie korzystał ze stawki ryczałtu 8,5%, gdyż będzie to działalność usługowa, dla której ustawa nie przewiduje innej stawki ryczałtu.

Pewnym wyzwaniem dla podatników „ryczałtowych” stało się zatem wyznaczenie granicy pomiędzy stawką 12%, a niższym opodatkowaniem według 8,5% ryczałtu.

Jak było jeszcze w 2022 r.

Dotychczas organy skarbowe w odpowiedzi na wnioski o interpretacje indywidualne uznawały stanowiska podatników za prawidłowe, umożliwiając stosowanie stawki 8,5% ryczałtu, gdy w opisie stanu faktycznego wskazywano, że przedmiotem działalności są usługi obejmujące pomoc techniczną dotyczącą rozwiązywania problemów związanych z użytkowaniem systemów komputerowych, problemów związanych z kombinacją sprzętu i środowisk chmurowych, a także usługi projektowania i wdrażania infrastruktury informatycznej, analizy w zakresie budowy i sposobu działania systemu, sporządzanie dokumentacji zarządzanych projektów.

Przykładem takich interpretacji są pisma Dyrektora KIS z dnia 14.10.2022 r. o sygn. 0114-KDIP3-1.4011.822.2022.2.KF oraz z dnia 6 lipca 2022 r. sygn. 0115-KDWT.4011.461.2022.1.MD.

Uznano w treści tych interpretacji, że stawka 8,5% będzie możliwa m.in. dla usług sklasyfikowanych w PKWiU 62.01.12.0 oraz PKWiU 62.02.30.0, przy stwierdzeniu Wnioskodawcy, że świadczy on usługi związane z doradztwem w zakresie szeroko pojętego IT, a w ramach świadczonych usług nie jest tworzone oprogramowanie, nie jest tworzony kod, a usługi polegają na służeniu wiedzą przy rozwiązywaniu problemów związanych z kombinacją sprzętu i środowisk chmurowych.

Rok 2023 – zmiana stanowiska Dyrektora KIS

Na podstawie ostatnio wydawanych interpretacji podatkowych można uznać, że organy podatkowe do usług opodatkowanych 12% stawką zaliczają także czynności towarzyszące tworzeniu oprogramowania, nawet w przypadku gdy czynności te nie dotyczą bezpośrednio samego oprogramowania.

Przykładowo w interpretacji podatkowej z dnia 8 marca 2023 r. (0114-KDIP3-2.4011.5.2023.3.MR) organ wyjaśnił, że usługi opodatkowane stawką ryczałtu 12% to usługi polegające na tworzeniu koncepcji działania nowych funkcjonalności, dokumentacji analityczno-projektowej, struktury serwisów sieciowych, a także modelowaniu procesów biznesowych, gdyż są to usługi związane z oprogramowaniem.

Podobnie w interpretacji z dnia 9 lutego 2023 r. (0112-KDIL2-2.4011.901.2022.2.MC) Dyrektor KIS uznał za usługi związane z oprogramowaniem czynności polegające na projektowaniu, rozwoju i wdrażaniu wirtualnych sieci prywatnych, ich komponentów i infrastruktury w chmurze oraz działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci, polegające na projektowaniu oraz rozwoju komponentów i procedur bezpieczeństwa, czy nadzoru wdrażanych wirtualnych sieci prywatnych i systemów komputerowych. Organ uznał, że właściwa stawka ryczałtu to 12%.

Podsumowanie

Zwracamy uwagę, że przepisy regulujące omawiane zagadnienia nie zmieniły się, a zmianie uległo jedynie stanowisko organów podatkowych. Pewne jest, że taka niczym nieuzasadniona zmiana stanowiska stanowi duże utrudnienie dla przedsiębiorców z branży IT.

Podatnicy, którzy uzyskali interpretacje indywidualne potwierdzające prawo do 8,5% stawki mogą raczej spać spokojnie.

CI którzy takiej interpretacji nie uzyskali a korzystają z 8,5% stawki mogą rozważyć złożenie wniosku o interpretację we własnej sprawie. Pozwoli to już teraz poznać stanowisko fiskusa, unikając w przyszłości dużo poważniejszych konsekwencji, gdy w czasie kontroli podatkowej organ zakwestionuje wysokość stosowanego ryczałtu. Gdy interpretacja okaże się pozytywna, będzie ona chroniła takiego podatnika i zastosowane przez niego opodatkowanie, a gdyby fiskus nie zgodził się ze stanowiskiem przedstawionym we wniosku, możliwe będzie zaskarżenie interpretacji do sądu administracyjnego.

Jeśli potrzebujesz indywidualnych konsultacji w ww. zakresie – zapraszamy do kontaktu ze specjalistami WWP.