Ważny wyrok NSA dotyczący przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną!

Naczelny Sąd Administracyjny wydał dla Klienta WPP korzystny wyrok w sprawie braku opodatkowania przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, sygn. II FSK 206/20. NSA orzekł, iż przekształcenie sp. z o.o. w spółkę akcyjną będzie neutralne dla wspólnika na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, nawet gdy kapitał zakładowy spółki przekształconej (S.A.) będzie wyższy niż kapitał zakładowy spółki przekształcanej (sp. z o.o.), w tym w przypadku gdyby wiązało się to z podwyższeniem tego kapitału z tzw. niepodzielonego zysku. Brak zatem będzie opodatkowania, nawet jeżeli nominalna wartość jednostkowa akcji lub suma akcji objętych przez wspólnika w spółce przekształconej (S.A.) będzie wyższa niż nominalna wartość jednostkowa udziałów lub suma wartości nominalnej udziałów posiadanych w spółce przekształcanej (sp. z o.o.).

Wcześniej, zarówno Dyrektor jak i WSA w Krakowie wyraził odmienny pogląd, iż wspólnik spółki przekształcanej uzyskuje wtedy dochód będący różnicą pomiędzy wartością nominalną akcji a wartością nominalną udziałów (co w praktyce mogło oznaczać opodatkowanie niepodzielonego zysku). Wyrok NSA potwierdził słuszność prezentowanego przez WWP stanowiska o braku opodatkowania PIT takiego przekształcenia.  

Jest to kolejny korzystny wyrok NSA dla Klienta WWP. Pierwszy wyrok, w analogicznej sprawie, został wydany 31 sierpnia 2022 r. przez NSA pod sygn. II FSK 2855/19. Klient był reprezentowany przez Monikę Podsiedlik, partnerkę WWP.

Więcej informacji na stronie Rzeczpospolitej:

https://firma.rp.pl/pit-cit-vat/art36973801-wazny-wyrok-nsa-ws-zmiany-formy-dzialalnosci