Oświadczenie obrońców Prezydenta Lecha Wałęsy

W związku ze skierowaniem przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie do sądu aktu oskarżenia przeciwko b. Prezydentowi RP Lechowi Wałęsie, w którym zarzuca mu, że rzekomo w kwietniu 2016 roku złożył przed prokuratorem Instytutu Pamięci Narodowej fałszywe zeznania we własnej sprawie, czym zdaniem prokuratury miał popełnić przestępstwo z art. 233 kk, jako obrońcy Prezydenta Lecha Wałęsy oświadczmy co następuje:

Sprawa dotyczy zdarzeń sprzed 7 lat, kiedy to Lech Wałęsa zaprzeczył autorstwu przypisywanych mu dokumentów znalezionych w szafie gen. Kiszczaka. Postępowanie w tej sprawie toczyło się przez wiele lat, najpierw prowadzone przez prokuratorów IPN (nawisem mówiąc, organu nie mającego ustawowej kompetencji do ścigania przestępstw takich jak składanie fałszywych zeznań ), po czym, po zakończeniu tego postępowania i zamknięciu go, sprawa trafiła do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Złożenie aktu oskarżenia akurat teraz, równocześnie z próbą zablokowania powstania nowego rządu sejmowej większości, za pomocą „lex Tusk”, przez formułowanie przeciw Donaldowi Tuskowi i innym prominentnym politykom Platformy Obywatelskiej zarzutów rzekomego działania na rzecz Rosji, traktujemy jako działanie o charakterze politycznym, podjętym w ostatniej chwili przez ustępujące władze.

To polityczne działanie ma na celu po pierwsze odwrócenie uwagi społeczeństwa od ujawnianych teraz i nagłaśnianych w mediach afer PiS-u, a po drugie, jest elementem prowadzonej od dawna akcji dyskredytowania Lecha Wałęsy, zmierzającej do wymazania z kart historii jego roli i zasług.

W naszym najgłębszym przekonaniu, Prezydent Lech Wałęsa nie popełnił zarzucanego mu aktem oskarżenia przestępstwa – czego będziemy dowodzić przed niezawisłym sądem.

Adw. Jan Widacki, adw. Krzysztof Bachmiński, adw. Jan Kuklewicz

Kraków 30. listopada 2023

Więcej o sprawie można dowiedzieć się z mediów w tym m.in.: