DORADZTWO PODATKOWE NA RZECZ PODMIOTÓW PUBLICZNYCH

Profesjonalne wsparcie dla instytucji publicznych w tym szkół i uczelni wyższych w zakresie prawa podatkowego

Nieustanne zmiany przepisów podatkowych oraz brak jednolitości stanowisk prezentowanych przez sądy administracyjne i organy podatkowe powodują, że rozliczenia podatkowe z roku na rok stają się coraz bardziej skomplikowane – także dla instytucji publicznych. 

Szczególny reżim jakiemu podlegają te podmioty sprawia, że mierzą się one z zupełnie odmiennymi zagadnieniami prawnymi i podatkowymi. Doradzamy instytucja publicznym jak w prawidłowy sposób rozliczać zobowiązana podatkowe mając na względzie przysługujące im ulgi i zwolnienia.

Szkolimy pracowników instytucji publicznych w zakresie przepisów i procedur podatkowych, wspieramy działy księgowe zarówno w zakresie bieżących rozliczeń podatkowych, jak i działy prawne przy ocenie konsekwencji podatkowych planowanych działań.

Specjalizacje

Wiemy, że kluczowe decyzje oraz strategie rozwoju muszą uwzględniać  ewentualne konsekwencje na gruncie podatkowym.

Dzięki doświadczeniu partnerów WWP w zakresie doradztwa podatkowego dla instytucji publicznych (szkół wyższych, szpitali publicznych i niepublicznych) oferujemy naszym klientom rozwiązania pomagające zrealizować ich założenia biznesowe przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa podatkowego.

Instytucje publiczne wspieramy w zakresie:

 • bieżącej obsługi podatkowej – zapewniając naszym klientom kompleksową pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z rozliczeniem podatków z uwzględnieniem specyfiki otoczenia prawnego instytucji publicznych (w tym organizacji pożytku publicznego);
 • usług compliance – w przypadku podmiotów publicznych albo finansowanych ze środków publicznych zgodność z regulacjami jest szczególnie istotna, dbamy o zgodność rozliczeń oraz wywiązywanie się przez podatników z ciążących na nich obowiązkach w zakresie prawa podatkowego, przygotowujemy niezbędną dokumentację podatkową w tym dokumentację TP, AML, MDR, RODO oraz tzw. defence file – dodatkowej dokumentacji zabezpieczającej transakcje o podwyższonym ryzyku, w szczególności te dokonywane między podmiotami powiązanymi;
 • doradztwa inwestycyjnego i transakcyjnego – doradzamy w zakresie procesów inwestycyjnych realizowanych przez instytucje publiczne, zarówno w odniesieniu do nieruchomości jak i powoływania podmiotów celowych dla realizacji celów biznesowych i statutowych. Wskazujemy w jaki sposób optymalnie ustrukturyzować transakcję, by zabezpieczała ona interesy stron przy jednoczesnej minimalizacji obowiązków podatkowych;
 • planowania podatkowego – pomagamy naszym klientom wdrożyć model działalności zapewniający realizację celów statutowych oraz założeń biznesowych przy możliwie najniższym poziomie obciążeń podatkowych. Przekazujemy naszym klientom kompletne rekomendacje uwzględniające zarówno indywidualne cele właścicieli jak i przepisy krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego;
 • postępowania przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi – z powodzeniem reprezentujemy naszych klientów w toku postępowań przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi skutecznie łącząc wiedzę z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego oraz specyficznych regulacji dotyczących danej instytucji (m.in. ustawa o szkolnictwie wyższym, ustawa o zawodzie lekarza itp.) z praktyczną znajomością procedur jakimi rządzą się postępowania.

Nasze usługi w zakresie doradztwa podatkowego obejmują:

 • bieżące doradztwo podatkowe;
 • wdrożenie ulg i preferencji podatkowych;
 • usługi compliance -przygotowanie dokumentacji podatkowej (TP, AML, MDR) oraz wsparcie w zakresie wypełniania obowiązków związanych z prawidłowym rozliczeniem podatków;
 • doradztwo transakcyjne;
 • planowanie podatkowe;
 • reprezentację Klientów w toku kontroli podatkowej oraz przed sądami administracyjnymi.

Nieustanne zmiany przepisów prawnych i podatkowych, brak jednolitej praktyki ich stosowania zarówno przez sądy jak i organy podatkowe oraz nowe obowiązki dotyczące obligatoryjnej dokumentacji podatkowej (MDR, AML, TP) powodują, że podatnikom z każdym rokiem coraz trudniej jest wypełnić nakładane na nich obowiązki. Dotyczy to zarówno podmiotów gospodarczych jak i instytucji publicznych.

W ramach świadczonych usług, oferujemy Państwu wsparcie w postaci przeprowadzania profesjonalnych szkoleń z zakresu prawa podatkowego. 

Nasi wykładowcy to doświadczeni praktycy – doradcy podatkowi, którzy przez lata swojej działalności szkolili nie tylko polskie lecz także zagraniczne podmioty w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Celem naszych szkoleń jest przekazanie ich uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu prawa podatkowego w sposób dostosowany do potrzeb odbiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Wierzymy, że zadbanie o prawidłowe wdrożenie zmian może uchronić przed sankcjami finansowymi, w tym odpowiedzialnością karno-skarbową wynikającymi z niedostosowania się do nowych przepisów, a także zapewnić bezpieczeństwo podatkowe firmom i instytucjom.

Szkolenia WWP to przede wszystkim:

 • doświadczeni praktycy, którzy w prosty i zrozumiały sposób przekażą Państwu wiedzę z zakresu prawa podatkowego;
 • szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb odbiorcy dotyczące m.in. procedur MDR, AML, TP rozliczania podatku u źródła, CFC,  ulgi B+R oraz IP BOX;
 • nieocenione wsparcie i praktyczne porady dla zarządu, działów księgowych oraz prawnych.