Kluby sportowe i sportowcy

Znamy reguły jakimi rządzi się świat sportu. Wspieramy zarówno zawodników jak i kluby sportowe

Świat sportu rządzi się swoimi regułami gry. Większość regulacji prawnych obowiązujących tak kluby jak i sportowców wymaga znajomości nie tylko powszechnie obowiązującego prawa, ale także regulacji wewnętrznych samych związków sportowych.

Problematyka sporów związanych ze sportem jest skomplikowana również z tego powodu, że jest rozstrzygana nie tylko przez sądy powszechne, ale także przed rozmaitymi ciałami związkowymi. Wymaga to od stron znajomości przepisów postępowania zarówno cywilnego, jak i wewnętrznych norm np. federacji sportowych.

Profesjonalizacja sportu i coraz większe środki finansowe przeznaczane na reklamy czy kontrakty zawodników wymagają od menedżerów zawodników wiedzy prawniczej na wysokim poziomie.

Nasza Kancelaria posiada ponad … doświadczenie w zakresie prawa sportowego. Świadczymy usługi zarówno na rzecz klubów sportowych jak i zawodników z różnych dziedzin sportu.

Wśród świadczonych przez nas usług należą m.in.:

  • Przygotowanie dokumentacji profesjonalnej szkółki piłkarskiej
  • Wsparcie przy pozyskiwaniu partnerów i sponsorów
  • Reprezentacja klubu
  • Analiza ruchów transferowych
  • Analiza prawna zawieranych kontraktów

Specjalizacje