Zmiany w prawie budowlanym: Kto pomoże inwestorom?

Obszerna nowelizacja przepisów ustawy – Prawo budowlane weszła w życie 19 września 2020 r. Zgodnie z jej uzasadnieniem wprowadzone zmiany miały przede wszystkim na celu ułatwienia dla inwestora. Przed nowelizacją inwestor niejednokrotnie napotykał na problemy interpretacyjne, albowiem nie było jasne, czy planowane przedsięwzięcie budowlane wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, czy wymaga tylko dokonania zgłoszenia, czy też nie wymaga ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu przygotowanego przez Profesora dr hab. Jan Widacki we współpracy z adwokatem Mateuszem Ruchałą.

Link: https://www.rp.pl/Firma/310209988-Zmiany-w-prawie-budowlanym-Kto-pomoze-inwestorom.html