Prof. Jan Widacki

Prof. dr hab. Jan Widacki

Adwokat, partner w Widacki, Widacka, Podsiedlik Kancelaria Prawna S.K.A.

Główne obszary zainteresowań
 • obrona w sprawach karnych (także karnych skarbowych i karnych gospodarczych),
 • oskarżanie w sprawach z oskarżenia prywatnego oraz występowanie w roli pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych,
 • konsultacje wydanych opinii przez biegłych z zakresu wszystkich nauk sądowych (kryminalistyki, medycyny sądowej, psychologii i psychiatrii sądowej itp.),
 • sprawy odszkodowawcze w procesach karnych (za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, skazanie),
 • sprawy lustracyjne,
 • obrona przed Trybunałem Stanu,
 • skargi konstytucyjne,
 • reprezentacja przed Sejmowymi Komisjami Śledczymi,
 • usługi w zakresie legislacji (przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych),
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych i praw autorskich,
 • sprawy rozwodowe.
Języki obce

Język angielski, język rosyjski

Doświadczenie

Adwokat od 1982 roku. Założyciel Kancelarii Widacki, Widacka, Poprawa Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska. Występował przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, w tym w wielu głośnych procesach, wielokrotnie przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
W latach 1990-1992 wiceminister Spraw Wewnętrznych, 1992-1996 Ambasador Rzeczypospolitej na Litwie, 2007-2011 poseł na Sejm RP.

Członek American Polygraph Association, The British and European Polygraph Association, International Society of Polygraph Examiners, Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych, członek honorowy Euroasiatic Polygraph Association oraz Ukrainian Polygraph Association, a także Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarokowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Odznaczony Krzyżem kawalerskim OOP i krzyżem oficerskim OOP, medalem Komisji Edukacji Narodowej i wieloma innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Odznaczony również licznymi odznaczeniami Republiki Litewskiej (m.i. orderem Wielkiego księcia Gedymina, II klasy).

Autor lub redaktor ponad 30 książek z zakresu kryminalistyki, kryminologii, procesu karnego, nauk o policji, historii prawa i nauk sądowych, kilkuset artykułów, studiów, glos, recenzji. Autor kilkuset tekstów publicystycznych (publikowanych w „Polityce”, paryskiej „Kulturze”, „Tygodniku Powszechnym”, „Gazecie Wyborczej”, „Przeglądzie”, „Krakowie”).

Wykształcenie

W 1969 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował także filozofię. W 1972 roku został doktorem nauk prawnych. Habilitował się w 1977 roku, w tym samym roku objął stanowisko kierownika Katedry Kryminalistyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie również był prodziekanem. W latach 1983–1990 wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pracował również jako visiting professor w USA (1988–1989), a od 1985 do 1986 roku był stypendystą w Japonii. W 1988 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.