Michał Wiącek

Młodszy prawnik

michal.wiacek@wwpkancelaria.pl

Główne obszary zainteresowań

Michał specjalizuje się w prawie podatkowym i finansowy, prawie gospodarczym oraz korporacyjnym. W praktyce wykorzystuje wiedzę z tych dziedzin wypracowując dla Klientów optymalne rozwiązania prawne i podatkowe.

Języki obce

Język angielski — zaawanasowany
Język rosyjski — podstawowy

Doświadczenie

Michał rozpoczął praktykę w dziedzinie prawa już w trakcie studiów, pracując w jednej z największych w Polsce kancelarii doradztwa podatkowego, regularnie notowanej w topowych rankingach firm doradczych.

W trakcie swojej praktyki zajmował się głównie kwestiami prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT oraz podatku od nieruchomości.

Wspomagał także prowadzone audyty podatkowe, identyfikując istniejące nieprawidłowości i wypracowując metody ich sprawnego, całościowego skorygowania.

Wykształcenie

Student ostatniego roku studiów prawniczych w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W ich ramach opracowuje szczególnie kwestie mechanizmu podzielonej płatności, z uwzględnieniem przepisów podatkowych, bankowych oraz płatniczych.