Zmiany w rozliczeniu podatku dochodowego z najmu

Ministerstwo Finansów pracuje nad wdrożeniem reformy podatku dochodowego, która ma dotyczyć najmu. Co prawda prace znajdują się dopiero na początkowym etapie, jednakże Ministerstwo podkreśla, iż czynnikiem decydującym o zaliczeniu przychodu do określonego źródła nie powinna być ani liczba lokali, ani okres, na jaki są wynajmowane. Obecnie nie jest to takie oczywiste i właściciel nie może mieć pewności, czy wybrał prawidłowy sposób i czy skarbówka nie każe mu później dopłacać.

Danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa to nowa kategoria obciążenia wynagrodzenia, która została ujęta w projekcie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące daniny solidarnościowej. PODMIOTY ZOBOWIĄZANE Obowiązkiem odprowadzania daniny solidarnościowej obciążone będą wyłącznie osoby fizyczne. Danina ta nie będzie obejmowała swoim zakresem podatników CIT. Opodatkowaniu daniną solidarnościową będą podlegać: ▪ dochody opodatkowane według…

Kolejne planowane zmiany w podatkach dochodowych i ordynacji podatkowej

W dniu 24 sierpnia 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy zawierający istotne zmiany w zakresie podatków dochodowych i Ordynacji Podatkowej. Celem nowych przepisów jest uproszczenie prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych, wprowadzenie nowych zachęt podatkowych w tym zakresie z jednoczesnym dalszym uszczelnianiem systemu podatkowego. ZMIANY DOTYCZĄCE NOWYCH ZACHĘT PODATKOWYCH IP…

Polska strefa inwestycji- program dla firm realizujących nowe inwestycje

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji wprowadza nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozwiązanie to przewiduje wsparcie nowych inwestycji w formie zwolnienia od podatku dochodowego (PIT oraz CIT). Wsparcie udzielane na tej podstawie ma zastąpić wsparcie dotychczas funkcjonujące w ramach ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych. KTO DECYDUJE O UDZIELENIU…

Przypomnienie o obowiązku dokumentacji cen transferowych do końca września 2018 roku

Do końca września 2018 roku podatnicy po raz pierwszy będą musieli przygotować dokumentację cen transferowych i złożyć oświadczenia o jej sporządzeniu. Wynika to z rozporządzenia Ministra Finansów z 15 marca 2018 r., zgodnie z którym zostały wydłużone terminy na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej oraz na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji i sprawozdania CIT-TP/PIT-TP. CENY…

Ważne zmiany dla przedsiębiorców / Exit Tax

Jak informuje Minister Finansów, podatek „exit tax” nazywany podatkiem od wyprowadzki będzie funkcjonował w Polsce od 2019 roku. Projekt jest na etapie prac wewnętrznych w resorcie finansów. Polska, jak i pozostałe państwa członkowskie UE są zobowiązane do wdrożenia nowej daniny do końca 2020 r.. Podstawowym założeniem exit taxation jest opodatkowanie przeniesienia przez podatnika należących do…

Ważne zmiany dla osób inwestujących w waluty wirtualne

Ministerstwo Finansów opublikowało w dniu 24 sierpnia 2018 roku Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w którym wprowadzono odrębne regulacje dotyczące zasad opodatkowania dochodów z walut wirtualnych. Dotąd nieuregulowane zagadnienia związane z opodatkowaniem…

Mechanizm podzielonej płatności tzw. Split Payment

20 grudnia 2017 roku Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana ta wprowadzi do systemu VAT zupełnie nowe rozwiązanie –mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment). Mechanizm podzielonej płatności wejdzie w życie od 1 lipca 2018 roku. Istota mechanizmu Mechanizm podzielonej płatności dotyczy transakcji dokonywanych wyłącznie pomiędzy podmiotami…

Skierowanie Projektu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych do Sejmu

Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, Koordynator reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji dr Maciej Kawecki dnia 06.04.2018 r. poinformował o podpisaniu projektu ustawy o ochronie danych osobowych przez Premiera i skierowaniu go do Sejmu. Wejście w życie RODO już 25 maja b.r. Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych, którego założeniem jest zapewnienie lepszej ochrony tych…