Monika Podsiedlik

Radca prawny
Doradca podatkowy

Wspólnik w Widacki, Widacka, Podsiedlik Kancelaria Prawna S.K.A.

Główne obszary zainteresowań

Monika specjalizuje się w prawie podatkowym oraz reorganizacjach podmiotów gospodarczych i grup kapitałowych oraz doradztwie transakcyjnym, gdzie łączy znajomość przepisów podatkowych z prawem gospodarczym i korporacyjnym.
Jako doradca podatkowy opiniuje działania pod względem ich skutków podatkowych szukając najbardziej optymalnych rozwiązań. Reprezentuje także klientów w postępowaniach i kontrolach podatkowych oraz postępowaniach sądowych.

Języki obce

Język angielski

Doświadczenie

Z doradztwem podatkowym jest związana od 2009 r. Doświadczenie w tym zakresie zdobywała w firmach „Wielkiej 4” tj. PwC oraz KPMG, gdzie zajmowała się bieżącą obsługą przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych oraz podatku VAT.

Jako radca prawny zajmowała się także bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, doradztwie transakcyjnym oraz prowadziła liczne projekty reorganizacyjne.

Jako doradca podatkowy od 2019 r. świadczy usługi na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie opiniując zarówno projekty krajowe, jak i międzynarodowe.

Wykształcenie

W 2011 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś w 2012 roku studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2012 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W 2013 r. została wpisana na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.