Czechy – dobra zmiana (cz. 1)

Niepewność prawa, zmieniające się i skomplikowane przepisy, nieprzychylne podejście urzędników, rozbieżne interpretacje, a dodatkowo rozbudowana biurokracja – to wszystko spowodowało, że polscy przedsiębiorcy coraz częściej poszukują możliwości przeniesienia swojej działalności za granicę. W ostatnim czasie, zwłaszcza po zaprezentowaniu zarysu tzw. „Polskiego Ładu”, zainteresowanie przeniesieniem działalności gospodarczej za granicę wzrosło.

Przeniesienie działalności za granicę często oznacza nie tylko niższe podatki i ubezpieczenia społeczne, ale niejednokrotnie także obniża same koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Jaki kierunek zatem wybrać i gdzie przenieść działalność gospodarczą?

Najczęściej pojawiającą się możliwością są Czechy. Kraj bliski nam geograficznie i kulturowo, jednakże w zakresie warunków prowadzenia działalności gospodarczej – zupełnie inny świat. Czy prowadzenie biznesu u naszego południowego sąsiada się opłaca? Zdecydowanie tak. Dlaczego? Choćby dlatego, że stawki PIT dla osób fizycznych są niższe niż w Polsce i wynoszą 15% i 22%, a CIT dla spółek – 19%. Tańsze niż w Polsce są również obciążenia wynikające z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Podejście czeskich urzędników do przedsiębiorców jest zupełnie inne niż w Polsce i polega na uświadamianiu podatnika o popełnianych przez niego błędach, a kary i grzywny są ostatecznością. Również komunikacja z urzędami w Czechach przebiega sprawniej i łatwiej niż w Polsce.

W Republice Czeskiej, działalność gospodarcza może być prowadzona zarówno w formie jednoosobowej działalności, jak i w formie spółki. Założenie i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Czechach jest bardzo podobne do prowadzenia działalności w Polsce. Czeskie prawo rozróżnia także dwa typy spółek – osobowe i kapitałowe. W czeskim prawie handlowym ustrój i podstawowe zasady tworzenia i działania spółek są bardzo podobne do polskich.

Do spółek osobowych przepisy czeskiego prawa handlowego zaliczają:

  • spółkę jawną (veřejná obchodní společnost, v.o.s.) – która podobnie jak w Polsce musi składać się z co najmniej dwóch wspólników, z których każdy odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Spółka reprezentowana jest przez wspólników, nie jest opodatkowana podatkiem CIT, a dochody z działalności spółki rozliczają wspólnicy stosownie do przysługującego im udziału w zysku, który określa umowa.
  • spółkę komandytową (komanditní společnost, k.s.) – która dla swojego istnienia, podobnie jak w Polsce, wymaga przynajmniej dwóch wspólników, z których jeden jest komplementariuszem i odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, a drugi jest komandytariuszem odpowiadającym do wysokości określonej w umowie spółki sumy komandytowej. Co istotne, czeska spółka komandytowa, w przeciwieństwie do polskich spółek komandytowych nie jest podatnikiem podatku CIT – zysk przypadający na komplementariuszy rozliczany jest na poziomie wspólników spółki.
  • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (společnost s ručením omezeným, s.r.o.) – która jest podstawową formą prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach. Spółka ta w przeciwieństwie do naszej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie jest klasyczną spółką kapitałową, ponieważ wykazuje pewne elementy spółki osobowej. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, lecz są zobowiązaniu do wniesienia wkładów, w zamian za które obejmują udziały w spółce. Czeska s.r.o. ma osobowość prawną i prowadzi działalność w swoim imieniu i na swój rachunek. W spółce musi działać zarząd, który ją reprezentuje i działa w jej imieniu.
  • spółkę akcyjną (akciová společnost, a.s.) – funkcjonującą na podobnych zasadach jak spółki akcyjne działające w Polsce.

W kolejnych wpisach i artykułach pojawiających się na naszej stronie, przybliżymy Państwu dokładniej poszczególne rodzaje czeskich spółek oraz zasady ich funkcjonowania. Przedstawimy również podstawowe informacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, tak aby pokazać Państwu, że przeniesienie działalności gospodarczej do Republiki Czeskiej może być atrakcyjną i przede wszystkim korzystną alternatywą dla prowadzenia takiej działalności w Polsce.

adw. Paweł Przybyło