Paweł Przybyło

Adwokat

pawel.przybylo@wwpkancelaria.pl

Główne obszary zainteresowań

Prawo spółek handlowych, prawo umów, prawo cywilne, prawo karne.

Języki obce

Język angielski, język czeski

Doświadczenie

Paweł posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zarówno w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, jak i kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych. W trakcie swojej kilkuletniej praktyki adwokackiej, zajmował się bieżącym doradztwem na rzecz spółek oraz ich reprezentacją w postępowaniach sądowych, a ponad to przeprowadzał i koordynował wiele projektów dotyczących restrukturyzacji działalności przedsiębiorców. Tworzy i opiniuje umowy handlowe, w tym umowy inwestycyjne Uczestniczy w transakcjach M&A.

Poza obsługą prawną podmiotów gospodarczych, świadczy także pomoc prawną osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej, reprezentując je przed sądami różnych szczebli, organami administracji państwowej i samorządowej, a także w negocjacjach prywatnych i postępowaniach mediacyjnych. Przez kilka lat współpracował z organizacjami pozarządowymi w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wykształcenie

W 2013 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 2014 roku jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej, gdzie w 2016 roku ukończył aplikację adwokacką. W 2017 roku złożył, z wynikiem bardzo dobrym, egzamin adwokacki i uzyskał wpis na listę adwokatów.
Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Prawo inwestycyjno-budowlane, prowadzonych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.