WWP doradcą prawnym SGPR.TECH przy pozyskaniu inwestorów z Zatoki Perskiej

Mamy przyjemność poinformować, iż WWP było doradcą prawnym w procesie pozyskania inwestorów branżowych z krajów Zatoki Perskiej przez SGPR.TECH. Zespołem WWP kierowała Monika Widacka, a w jego skład wchodziła m.in. adw. Magdalena Wasilewska.

SGPR.TECH to polski start-up założony przez grupę naukowców, inżynierów i specjalistów mający na celu stworzenie nowej generacji georadaru spektralnego. Pozyskana runda finansowania ma na celu sfinansowanie komercjalizacji projektu.

*************

We are pleased to announce that WWP was a legal advisor in the process of attracting industry investors from the Persian Gulf countries by SGPR.TECH. WWP team was led by Monika Widacka, and its members included, among others Magdalena Wasilewska.

SGPR.TECH is a Polish start-up founded by a group of scientists, engineers and specialists with the aim of designing a new generation of spectral ground penetrating radar. The obtained financing round aims to finance the commercialization of the project.