Grupy VAT w Polsce?

Na stronie Komisji Europejskiej pojawiły się materiały dotyczące konsultacji przez Polskę możliwości wprowadzenie tzw. grup VATowskich. Oznacza to, że Polska dość poważnie rozpatruje możliwość wprowadzenia tego interesującego rozwiązania.

W skrócie, grupowanie VATowskie polega na możliwości występowania kilku podmiotów jako jednego podatnika VAT. W takiej sytuacji opodatkowaniu VAT podlegają jedynie dostawy i świadczenia dokonywane poza grupę. W przypadku natomiast rozliczeń pomiędzy członkami grupy, do dostaw i świadczeń VATowskich nie dochodzi.

Rozwiązanie to wydaje się niezwykle interesujące, zwłaszcza w kontekście coraz bardziej wymagających raportowań transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, w szczególności w przypadku grup kapitałowych w ramach których funkcjonują podmioty mające prawo do odliczenia oraz nieposiadające tego prawa (np. sektor finansowy i branża medyczna). Oczywiście wszystko będzie zależało od szczegółów legislacji, ale już dzisiaj można śmiało powiedzieć, że najsłabszym elementem będzie ograniczenie możliwości grupowania VAT tylko do podatkowych grup kapitałowych (PGK). Warto bowiem wspomnieć, iż PGK od dłuższego czasu znajdują się na celowniku fiskusa, a ostatnie zmiany wdrożone w odniesieniu do nich zdecydowanie obniżyły ich atrakcyjność.

O dalszych losach tej bardzo interesującej inicjatywy będziemy Państwa informować w toku dalszych prac legislacyjnych.