Podatek od przychodów z nieruchomości nie dla akademików!

Z przyjemnością informujemy, że WSA w Krakowie potwierdził brak opodatkowania tzw. podatkiem dochodowym od przychodów z nieruchomości (inaczej – podatek od nieruchomości komercyjnych) akademików, w takim zakresie w jakim są one udostępniane przez uczelnię na rzecz studentów. Sąd potwierdził, że stosunek między Uniwersytetem a studentem nie stanowi umowy najmu ani umowy o podobnym charakterze. Jak wskazał sąd „ustalenie, że oddanie budynku nastąpiło na postawie innego tytułu prawnego jednoznacznie wyklucza zastosowanie opodatkowania od przychodów z budynku.

Przypomnijmy, że podatek od przychodu z nieruchomości został wprowadzony w 2018 r. i początkowo obejmował tylko tzw. nieruchomości komercyjne głównie sklepów, biurowców i galerii handlowych o wartości początkowej przekraczającej 10 MLN PLN. Na skutek późniejszej nowelizacji podatek ten objął zasadniczo wszystkich właścicieli nieruchomości położonych w Polsce, które są wynajmowane lub odpłatnie udostępniane na podstawie podobnej umowy. Jednocześnie limit 10 MLN PLN został odniesiony do sumy wartości nieruchomości należących do danego podmiotu, a nie jak uprzednio własności jednej nieruchomości. Powyższe skutkowało znaczącym rozszerzeniem kręgu podatników tego podatku. Zmiany uderzyły m.in. w uczelnie publiczne oraz inne podmioty, których przychody podlegają zwolnieniu z uwagi na realizowane przez nie cele statutowe.

Z ramienia WWP, Uniwersytet Jagielloński był reprezentowany przez Monikę Podsiedlik

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Więcej: Wyrok WSA w Krakowie z dnia sygn. I SA/Kr 746/20