PODATEK OD DOCHODU, KTÓREGO NIE MA

Choć właściciele obiektów handlowych, hoteli czy hal widowiskowych wciąż liczą starty,  Rząd nie zamierza rezygnować z poboru od właścicieli tych obiektów tzw. minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych.   CO TO ZA PODATEK? Aby zrozumieć istotę tego podatku warto cofnąć się w czasie do roku 2018, tj. momentu wprowadzenia tzw. minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych. W…