Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Utworzenie rejestru Beneficjentów Rzeczywistych Organy podatkowe nakładają na podatnika nowe obowiązki w związku z utworzeniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Rejestr ten ma na celu zbieranie informacji o osobach fizycznych sprawujących faktyczną kontrole nad spółką, a niewywiązanie się z obowiązku rejestracji i aktualizacji danych, może skutkować nałożeniem kary do 1 000 000 zł. W związku z tym, że…