Ulga Innovation Box

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy o Innovation Box (znanego w innych krajach pod nazwą Patent Box, IP Box), czyli preferencyjne opodatkowanie stawką 5% dochodów z patentów i innych praw własności intelektualnej. Nowe przepisy w tym zakresie zostały wprowadzone zarówno do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i do ustawy o podatku…