Skierowanie Projektu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych do Sejmu

Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, Koordynator reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji dr Maciej Kawecki dnia 06.04.2018 r. poinformował o podpisaniu projektu ustawy o ochronie danych osobowych przez Premiera i skierowaniu go do Sejmu. Wejście w życie RODO już 25 maja b.r. Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych, którego założeniem jest zapewnienie lepszej ochrony tych…