W zależności od tego w jakiej formie prowadzona jest firma różnie przedstawia się kwestia:

  • opodatkowania zysków przedsiębiorstwa;
  • odpowiedzialności majątkowej właścicieli;
  • sukcesji;
  • możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania (np. obligacji) lub inwestora strategicznego.

Doradzamy jaką formę działalności wybrać, mając na względzie zarówno plany właścicieli jak i realia prawne i gospodarcze. Dla grup kapitałowych lub właścicieli kilku firm oferujemy konsultacje dotyczące analizy wad i zalet aktualnego modelu oraz wskazaniu możliwych ulepszeń.

Nasze bogate doświadczenie w przekształcaniu przedsiębiorstw i reorganizacjach grup kapitałowym gwarantuje sprawne przeprowadzenie całego procesu.

Co ważne, wspieramy przedsiębiorców  nie tylko na etapie przekształcenia, ale też w okresie po samej transformacji. Dział doradztwa podatkowego zapewnia  przy tym zarówno  nadzór nad rozliczeniami podatkowymi jak i wybór optymalnej metody przekształcenia.

Nasze usługi w zakresie reorganizacji obejmują m.in.:

  • analizę bieżącej struktury własnościowej firmy;
  • wskazanie możliwych do wdrożenia rozwiązań uwzględniających aspekty podatkowe, prawne i księgowe;
  • transferowanie majątku i funkcji pomiędzy podmiotami;
  • opracowanie we współpracy z Klientem docelowego modelu działalności w oparciu zarówno o podmioty polskie (spółki prawa handlowego, fundusze inwestycyjne, konsorcja, fundacje i stowarzyszenia) jak i zagraniczne (spółki, fundusze, fundacje, trusty);
  • wdrożenie wypracowanych rozwiązań.