Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Doradzamy w szczególności przedsiębiorcom jak ograniczyć ryzyka biznesowe związane ze stosowaniem prawa pracy. Uwzględniamy przy tym także konsekwencje podatkowe oraz obciążenia związane z ubezpieczeniami społecznymi jakie wiążą się z różnymi formami współpracy.

Przygotowujemy dokumentację pracowniczą oraz dokumenty dla podmiotów współpracujących z naszymi klientami takie jak umowy o współpracę, NDA, umowy o zakazie konkurencji.

Kancelaria WWP przygotowuje także plany opcyjnie i motywacyjne dla pracowników, dzięki którym pracodawcy mogą dodatkowo zmotywować i związać z sobą kluczowych pracowników i managerów.

Nasze usługi w zakresie prawa pracy obejmują m.in.:

  • przygotowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, NDA, umów o zakazie konkurencji;
  • sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy i wynagradzania;
  • bieżące porady w   kwestiach związanych z prawem pracy;
  • reprezentowaniem Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy;
  • przygotowanie planów opcyjnych i motywacyjnych dla pracowników.