Elin Kamińska

Adwokat

Główne obszary zainteresowań

Elin specjalizuje się w procesie karnym, w tym również w sprawach karnych gospodarczych oraz karnoskarbowych.

Doświadczenie

Elin posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego oraz skarbowego. Posiada ugruntowane doświadczenie w procesach karnych, zarówno jako pełnomocnik pokrzywdzonych, jak i obrońca oskarżonych. Występuje w skomplikowanych procesach dotyczących m.in. oszustw finansowych, prania brudnych pieniędzy czy udziału w zorganizowanych grupach przestępczych.

Jest autorem publikacji z zakresu zagadnień dotyczących prawa karnego, kryminologii oraz nauki o mediach.

Wykształcenie

W 2013 roku ukończyła stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2014 jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej. W 2017 roku uzyskała wpis na listę adwokatów.