Ostatnie lata przyniosły nowelizację przepisów prawa podatkowego umożliwiającą innowacyjnym firmom jak i osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą wdrożenie preferencji podatkowych w tym ulgi na działalność badawczo – rozwojową (ulga B+R) oraz preferencyjnych zasad opodatkowania przychodów z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX) w tym z dochodów uzyskiwanych z programów komputerowych.

Zapewniamy kompleksowe wdrożenie ulg i preferencji podatkowych w przedsiębiorstwach.  Pomagamy w identyfikacji działalności innowacyjnej, kosztów kwalifikowanych oraz przygotowaniu dokumentacji umożliwiającej skorzystanie z opisywanych narzędzi w efektywny i bezpieczny sposób, w tym w przygotowaniu wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Doradztwo przy pozyskiwaniu wsparcia dla działalności innowacyjnej obejmuje w szczególności asystę we wdrożeniu ulgi B+R oraz IP BOX:

  • identyfikację działalności, jaka może być objęta ulgą;
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia ulgi;
  • przygotowanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego;
  • wsparcie w dostosowaniu ewidencji księgowej;
  • wsparcie w zakresie rozliczenia ulg i preferencji.