Doradztwo transakcyjne to pomoc firmom w inwestowaniu, chronieniu oraz optymalizowaniu swojego kapitału, ukierunkowane na realizację strategicznych celów (m.in. ekspansja, pozyskiwanie nowych rynków i technologii).

Stosujemy zintegrowane podejście do doradztwa transakcyjnego: od momentu rozpoczęcia poszukiwań potencjalnego inwestora, wybór optymalnej ścieżki inwestycyjnej, prowadzenie negocjacji, przygotowanie dokumentacji związanej z transakcją oraz wdrożenie zaproponowanych rozwiązań.

Adwokaci, radcowie prawni i doradcy podatkowi tworzący zespół WWP biorą pod uwagę specyfikę rynku a także uwarunkowania prawne i podatkowe, by zaproponować Państwu najbardziej korzystne rozwiązania.  

Specjalizujemy się w fuzjach i przejęciach oraz sprzedaży zarówno przedsiębiorstw jak i wysoko cennych aktywów (w szczególności nieruchomości, prawa własności intelektualnej, przedsiębiorstwa lub jego części) zapewniając klientom kompleksową obsługę w tym zakresie.

Nasze usługi w zakresie doradztwa transakcyjnego obejmują m.in.:

  • poszukiwanie inwestora;
  • poszukiwanie podmiotów do przejęcia;
  • due diligence prawne i podatkowe;
  • udział w negocjacjach;
  • prawne i podatkowe doradztwo transakcyjne;
  • opracowywanie optymalnej struktury transakcji;
  • przygotowywanie dokumentacji związanej z transakcją;
  • przeprowadzanie transakcji oraz obsługa potransakcyjna.