Anna Buda

Radca prawny

Główne obszary zainteresowań

Specjalizuje się w prawie cywilnym i rodzinnych, prawie budowlanym, prawie umów w obrocie gospodarczym, prawie medycznym, windykacji należności.

Języki obce

Język angielski

Doświadczenie

Anna Buda posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji deweloperskich oraz procesu inwestycyjnego w przedsięwzięciu budowlanym. Zajmuje się prowadzeniem postepowań cywilnych, egzekucyjnych i administracyjnych. Swoje zainteresowania w przedmiocie prawa medycznego rozwijała w Studenckiej Poradni Prawnej UJ w Sekcji Prawa Medycznego, w Kole Naukowym Prawa Medycznego UJ, gdzie pełniła funkcję Wiceprezesa, a także uczestnicząc w ogólnopolskich konferencjach naukowych z zakresu prawa medycznego.

Wykształcenie

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Karnego. Stypendystka stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów, a także trzykrotna stypendystka stypendium Rektora dla najlepszych studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ. Ukończyła w 2019 roku aplikacje radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawny w Krakowie i od 2020 roku wykonuje zawód radcy prawnego.
W wolnych chwilach od dzieciństwa jej wielką pasją jest muzyka. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Oświęcimiu w klasie fortepianu, Szkołę Wokalno-Aktorską w Krakowie, a tajniki muzyki jazzowej zgłębiała w Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Krakowie. Nagrała płytę pt. „Prezent”, której fragmenty można posłuchać na youtubie.
Jest autorką publikacji naukowej: „Misje zagraniczne Unii Europejskiej jako kluczowy element wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony” (w:) Wybrane zagadnienia współczesnego prawa międzynarodowego publicznego ze szczególnym uwzględnieniem niektórych aspektów funkcjonowania organizacji międzynarodowych pod red.  B.Kuźniak 2016, wyd. Kasper, ISBN: 978-83-63896-36-2.