Andrzej Baszyński

Radca prawny

Główne obszary zainteresowań

Andrzej specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szczególności w obsłudze prawnej transakcji kapitałowych, sprzedaży udziałów/akcji, przejęć, przekształceń z uwzględnieniem prawa podatkowego. W obszarze jego zainteresowań pozostaje również prawo upadłościowe oraz prawo własności przemysłowej, w szczególności prawo znaków towarowych.

Języki obce

Język angielski, język rosyjski

Doświadczenie

Andrzej posiada doświadczenie w sprawach korporacyjnych i handlowych oraz obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek kapitałowych. Udzielał potrzebnego Klientom wsparcia na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa, pomagając m.in. przy jego zawiązywaniu, rejestracji, a także przeprowadzaniu procesu zmiany formy prawnej prowadzonej działalności oraz likwidacji. W ramach dotychczasowej praktyki oferował również doradztwo w zakresie prawa pracy, prawa transportowego oraz prawa migracyjnego.

Wykształcenie

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, zakończoną egzaminem radcowskim i uzyskaniem tytułu zawodowego.