1 czerwca – ostatni dzień na uzyskanie zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej?

Zbliża się termin rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne – należy tego dokonać najpóźniej do 22 maja 2023 r. za pośrednictwem dokumentów rozliczeniowych ZUS za kwiecień 2023 r. Co więcej, 1 czerwca 2023 r. upływa termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli taka nadpłata wystąpi.  Z uwagi na istniejące wątpliwości co do możliwości późniejszego ubiegania się o zwrot nierozliczonej w danym roku składki, WWP rekomenduje złożenie wniosku o zwrot powstałej nadpłaty. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdą Państwo w Strefie Wiedzy WWP.

Składając dokumenty rozliczeniowe za kwiecień 2023 r. każdy płatnik składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zobowiązany do rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 r. Z kolei 1 czerwca 2023 r. upływa termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli taka nadpłata wystąpi. Z uwagi na krótki termin na złożenie wniosku oraz poważne wątpliwości co do możliwości późniejszego ubiegania się o zwrot nierozliczonej w danym roku składki, warto o zbliżających się terminach pamiętać.

Od 1 stycznia 2022 r. podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest zależnie od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik i od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do przychodów z tej działalności (zasady ogólne – skala podatkowa, podatek linowy, ryczałt od dochodów ewidencjonowanych, karta podatkowa).

Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych (według skali podatkowej, podatkiem liniowym) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych popłacają miesięczne składki zdrowotne, które równocześnie stanowią zaliczki na poczet ustalanej w skali roku składki zdrowotnej.

Obecnie przedsiębiorcy stają po raz pierwszy przed obowiązkiem rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Takie rozliczenie należy złożyć do 22 maja 2023 r. wraz z deklaracją ZUS DRA lub ZUS RCA za miesiąc kwiecień 2023 r.

W sytuacji, gdy suma zaliczek wpłacona miesięcznie przez przedsiębiorcę w 2022 r. będzie wyższa niż należna roczna składka zdrowotna, przedsiębiorca ma możliwość ubiegania się o zwrot powstałej nadpłaty.

Obowiązujące przepisy ograniczyły jednak czasowo możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaty do dnia 1 czerwca 2023 r. co oznacza, że na złożenie wniosku przedsiębiorcy, którzy złożą roczne rozliczenie w ostatnim dniu, będą mieli tylko 8 dni.

Jeśli tylko w rozliczeniu rocznym wykazana zostanie nadpłata, ZUS automatycznie wygeneruje wniosek o zwrot nadpłaty na koncie przedsiębiorcy na portalu PUE ZUS (Platformie Usług Elektronicznych ZUS). Tak wygenerowany wniosek nie będzie traktowany jako „złożony”, gdyż płatnik powinien zweryfikować dane ujęte w tym wniosku, podpisać oraz wysłać przez PUE do 1 czerwca 2023 r. Wniosek można złożyć tylko za pośrednictwem PUE ZUS, dlatego nie warto z tym czekać do ostatniego dnia.

Kwota nadpłaty powinna zostać przekazana na rachunek przedsiębiorcy wskazany na koncie płatnika do 1 sierpnia 2023 r. pod warunkiem, że przedsiębiorca nie posiada zaległości w ZUS oraz jeśli złożył wniosek w terminie.

Jeśli Płatnik nie wystąpi z wnioskiem o zwrot nadpłaty, zostanie ona rozliczona na koncie płatnika składek do końca 2023 r. WWP wskazuje jednak na pewną lukę w przepisach, gdyż nie określają one, co stanie się w sytuacji, gdy kwota nadpłaty nie zostanie skonsumowana do końca 2023 r.

Z uwagi na niejasne przepisy w tym zakresie i istniejące ryzyko przepadku nierozlicznych kwot, WWP rekomenduje wystąpienie w każdym przypadku o zwrot powstałej nadpłaty.