Prof. Widacki w programie Państwo w Państwie w telewizji Polsat – 10 października o godz. 19:30

W niedzielę 10 października 2021 r. o godz. 19:30 prof. Jan Stefan Widacki będzie gościem programu Państwo w Państwie w telewizji POLSAT. Odcinek będzie dotyczył słynnej już sprawy domniemanych „Kanibali z Łaska”.

Przypominamy, iż zespół WWP pod kierownictwem prof. Jana Widackiego bronił jednego z oskarżonych w tej sprawie. 27 września w tej sprawie zapadł jeden z najdziwniejszych wyroków w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości. Nieprawomocnie, na wyrok 25 lat pozbawienia wolności, został skazany człowiek podejrzewany o zabójstwo osoby, której tożsamości nigdy nie ustalono, ciała nie odnaleziono oraz nie ustalono dokładnej daty i miejsca rzekomej śmierci. Wyrok opierał się w przeważającej mierze na kilkukrotnie zmienianych, niejasnych i niespójnych zeznaniach osoby, u której stwierdzono upośledzenie umysłowe oraz chorobę alkoholową.
Sąd wyrokował w składzie dwóch sędziów zawodowych i trzech ławników. Jeden z sędziów zawodowych w zdaniu odrębnym odmiennie ocenił zebrany materiał dowodowy stwierdzając, iż jego zdaniem nie uprawdopodabnia on wersji przedstawionej przez prokuraturę w sposób wystarczający do skazania oskarżonego. W ocenie zespołu WWP sytuacja ta może wskazywać na duże szanse zmiany wyroku w postępowaniu przed druga instancją.

https://www.polsat.pl/news/2021-10-08/panstwo-w-panstwie-odcinek-413-na-zywo-10-pazdziernika/