Pakiet e-commerce – kolejne nowe obowiązki dla podatników VAT

Wielkimi krokami zbliża się implementacja przepisów unijnego pakietu VAT e-commerce. To ostatni moment aby przygotować się na zmiany!

Pakiet e-commerce, czyli nowe oblicze sprzedaży internetowej w UE

Trwa proces legislacyjny nowelizacji ustawy VAT, który ma na celu zaimplementować w polskim systemie podatku VAT szereg rozwiązań, zbiorczo określanych jako pakiet VAT e-commerce. Zgodnie z założeniami zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2021 r.

Już teraz można jednak powiedzieć, że nowelizacja zrewolucjonizuje handel elektroniczny między krajami UE, w szczególności w zakresie sprzedaży na rzecz konsumentów (B2C). Ich głównym założeniem jest zniesienie barier w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz uszczelnienie VAT,  w handlu transgranicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami (B2C). Po nowelizacji przepisów w ustawie VAT pojawią się nowe pojęcia jak np. WSTO, czyli wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, czy też SOTI – sprzedaż na odległość towarów importowanych. Doprowadzi to m.in. do zmiany i ujednolicenia zasad sprzedaży wysyłkowej na oraz z terytorium Polski.

Cały szereg ważnych zmian i nowych obowiązków

Projektowane przepisy doprowadzą m.in. do: •zmiany procedury VAT-MOSS na procedurę VAT-OSS

  • likwidacjizwolnienia z VAT na terytorium całej UE importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro
  • wprowadzenia zwolnienia z VAT  importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, pod warunkiem jego rozliczenia w szczególnej procedurze importu One Stop Shop (OSS) lub w alternatywnym mechanizmie uproszczonym. Mechanizm ten będzie mógł znaleźć zastosowanie, gdy VAT importowy zostanie pobrany od osoby dla której towary są przeznaczone (odbiorcy) przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego (np. operatora pocztowego, firmę kurierską).

Nowe obowiązki – dodatkowe koszty

Nowe obowiązki będą miały platformy sprzedaży w sieci, portale aukcyjne czy nawet portale społecznościowe, na których odbywa się sprzedaż. Podmioty te zostaną obarczone obowiązkiem poboru i zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem. Dodatkowo, podatnik prowadzący taką sprzedaż będzie zobowiązany prowadzić w formie elektronicznej dodatkową ewidencję. Niewątpliwie, taki obowiązek będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami.

WSTO – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość

Upraszczając zawartą w projekcie definicję – WSTO będzie występowało w przypadku np. wysyłki towaru z Polski na terytorium UE przez podatnika VAT na rzecz osoby, która jest podatnikiem VAT, podatnikiem od wartości dodanej lub nim nie jest, ale nie ma obowiązku rozliczania WNT. Miejscem dostawy towarów w przypadku WSTO będzie miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy. Co istotne – WSTO nie będzie dotyczyć m.in. nowych środków transportu czy też towarów instalowanych lub montowanych.

SOTI – sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich

SOTI różni od WSTO przede wszystkim miejsce, z którego towary są transportowane lub wysyłane. Przy WSTO odbywa się to z poziomu UE, zaś przy SOTI towary są importowane z kraju trzeciego. Procedura SOTI ma znacznie uprościć cały proces opodatkowania podatkiem VAT importowanych do UE towarów, których wartość nie przekracza 150 euro. Wiąże się to też ze zniesieniem obowiązującej obecnie granicznej kwoty 22 euro. Do tej pory zwolniony od podatku VAT był import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium Polski, pod warunkiem, że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro.

Od kiedy będą obowiązywać nowe zasady?

Główne rozwiązania ujęte w pakiecie VAT e-commerce mają wejść w życie od 1 lipca 2021 r. Dzień wcześniej, czyli 30 czerwca 2021 r. upływa termin ich implementacji i do tego czasu Polska ma obowiązek przyjąć i wprowadzić w życie nowe przepisy.

Kolejne zmiany już na horyzoncie

Przygotowując się do uregulowań, jakie wejdą w życie wraz z pakietem e-commerce, należy już brać pod uwagę kolejne planowane zmiany podatkowe. W ramach polityki „Nowego Ładu” została zapowiedziana jeszcze bliżej nieokreślona zmiana w podatkach dochodowych. Pierwsze założenia mają zostać upublicznione do końca miesiąca. Niezależnie od daty ich publikacji już teraz wiadomo, że zmiany będą miały istotny wpływ w szczególności na opodatkowanie dochodów podatników.

VAT jeszcze bardziej SLIM

Ministerstwo Finansów nie hamuje tempa zmian w VAT i kontynuuje prace nad „uelastycznieniem i upraszczaniem” podatku od towarów i usług. Zgodnie z zapowiedziami, we wrześniu 2021 ma wejść w życie kolejny pakiet Slim VAT, który zakłada zmiany:

  • w wyborze opodatkowania obrotu nieruchomościami;
  • ułatwiające rozliczanie VAT od samochodów użytkowanych w działalności gospodarczej; •wydłużające czas na skorzystanie z tzw. „ulgi na złe długi”; •w wystawianiu faktur, poprzez stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Na początkowym etapie funkcjonowania system ba być dobrowolny.

Kolejny rok wielkich zmian

Przypominamy też, że kwiecień to ostatni miesiąc funkcjonowania spółek komandytowych jako podmiotów transparentnych podatkowo. Już z dniem 1 maja wszystkie spółki komandytowe zostaną opodatkowane podatkiem CIT. Wydaje się, że czeka nas kolejny rok rewolucji podatkowych.