Ostatni termin dla lekarzy i stomatologów!

Dzisiaj, tj. 20 stycznia 2021 r. upływa termin na złożenie oświadczenia o chęci skorzystania z karty podatkowej m.in. przez lekarzy lub lekarzy-stomatologów.

Skorzystanie z karty podatkowej lub ryczałtu oznacza w większości przypadków znacząco niższy podatek dochodowy, dlatego jest to ostatnia chwila na wybór na ten rok tej formy opodatkowania tych zawodów.

Możliwość skorzystania z karty podatkowej także przez lekarzy i lekarzy stomatologów była wyłączona w poprzednim stanie prawnym. Ustawa wprost wykluczała korzystanie z ryczałtu lub karty podatkowej osobie wykonującej usługi w zakresie ochrony zdrowia na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Jednak z dniem 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 20 listopada 1998 r. o  zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zmianie uległa definicja wolnych zawodów, określona w art. 4 ust. 1 pkt 11 powyższej ustawy.

W  rezultacie tej nowelizacji zdjęte zostało dotychczasowe wykluczenie, a przez to lekarze kontraktowi (w tym lekarze stomatolodzy) także mogą w 2021 skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania.

Jak się zgłosić?

Wniosek o kartę podatkową należy złożyć DO DZISIAJ na formularzu PIT-16 i wysłać do urzędu skarbowego.

Można to zrobić elektronicznie przez formularz online dostępny na Portalu Podatkowym

– ( tj. stronie www.podatki.gov.pl) (podpisując go podpisem elektronicznym użytkownika na Portalu Podatkowym lub podpisem kwalifikowanym)

Następnie w ciągu miesiąca wnioskujący powinien otrzymać decyzję w tym zakresie, w której naczelnik (o ile ustali, że dana osoba ma prawo do karty) określi kwotę podatku na podstawie kryteriów określonych w ustawie.