Nowy obowiązek – raportowanie umów o dzieło

Od początku roku, płatnicy składek lub osoby fizyczne, które zlecą wykonanie dzieła, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło, mają obowiązek poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Do zgłoszenia zobowiązane są wyłącznie podmioty będące płatnikami składek ZUS, a obowiązek zgłoszenia nie dotyczy sytuacji, gdy: ·wykonawca pozostaje w stosunku pracy z zamawiającym dzieło; ·w ramach umowy o dzieło pracownik wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Obowiązek został wprowadzony przepisami tzw. Tarczy antykryzysowej, a celem jego wprowadzenia jest oszacowanie liczby umów o dzieło zawieranych w Polsce do celów statystyczno-analitycznych a także do badania kierunków rozwoju przedsiębiorczości.

W celu zgłoszenia umowy o dzieło należy skorzystać z nowego formularza tj. „Formularza RUD”. Składa się on z trzech bloków, które należy uzupełnić w następujący sposób:

  • w bloku I – swoje dane, czyli zamawiającego wykonanie umowy o dzieło – dane identyfikacyjne oraz adresowe,
  • w bloku II – dane wykonawcy umowy o dzieło – dane identyfikacyjne oraz adresowe osoby, z którą zawarłeś umowę o dzieło,
  • w bloku III – informację o zawartych umowach o dzieło – daty zawarcia, daty wykonywania (od-do) oraz liczbę zawartych umów.

Należy podkreślić, że dla każdego wykonawcy należy wypełnić oddzielny Formularz RUD, dla maksymalnie 10 umów o dzieło.

Formularz RUD, tak jak pozostałe druki ZUS, jest dostępny zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej na PUE ZUS. 

Cały Newsletter WWP znajduje się TUTAJ