Czy uda się podwyższyć podatki dla spółek komandytowych? Na poziomie parlamentu odbywa się wyścig z czasem. A może z zasadami?

28 października Sejm dość nieznaczną większością głosów przyjął ustawę wprowadzającą min. opodatkowanie CIT spółek komandytowych.
O ile do 30 listopada dojdzie do opublikowania ustawy po jej wcześniejszym przyjęciu przez Senat i podpisaniu przez Prezydenta, zyski tych spółek wypłacane na rzecz ich wspólników będą efektywnie opodatkowane łącznie 34% lub w przypadku tzw. małych podatników 26% podatkiem dochodowym (CIT i PIT).

Więcej szczegółów w artykule Pawła Podsiedlika (partnera WWP) w internetowym serwisie Gazety Wyborczej.

Link: https://wyborcza.biz/biznes/7,147584,26511752,czy-uda-sie-podwyzszyc-podatki-dla-spolek-komandytowych.html