Dokumentowanie wpływu koronawirusa na przedsiębiorstwo

#PakietAntywirusowyWWP

CO NALEŻY DOKUMENTOWAĆ?

W związku z obecną sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa wielu przedsiębiorców może mieć problemy z realizacją swoich zobowiązań zarówno publicznych (jak ZUS i podatki) jak i wobec kontrahentów. W takim przypadku możliwe jest powołanie się na siłę wyższą lub brak możliwości spełnienia świadczenia.

Należy jednak pamiętać, że w każdej umowie może ona być uregulowana w inny sposób, więc w pierwszej kolejności powinno się sprawdzić czy są spełnione warunki do jej zastosowania.

W sytuacji, gdy uznamy, że przysługuje prawo do powołania się na siłę wyższą, nie można zapomnieć o prawidłowej dokumentacji. Pewne jest bowiem, że nie będzie takiej możliwości, gdy nie zostanie udowodnione kontrahentowi, iż obecna sytuacja utrudnia bądź uniemożliwia wypełnienie warunków umowy.

Przedsiębiorca, chcący powołać się na klauzule powinien przede wszystkim wykazać negatywne następstwa pandemii w następujących obszarach:

  • zasobach ludzkich;
  • dostępności towarów i surowców;
  • płynności finansowej

które uniemożliwiają mu wykonanie zobowiązań.

DOKUMENTACJA

Dokumentacja jaką warto prowadzić w celu udowodnienia braku możliwości realizacji zobowiązań będzie uzależniona od specyfiki branży. dokumentacja powinna być prowadzona w sposób systematyczny. Warto uwzględnić w niej następujące kwestię:

A. ZASOBY LUDZKIE:

1. listy pracowników nieobecnych z powodu:

a. objęcia kwarantanną,
b. sprawowania opieki nad dziećmi,
c. niemożności powrotu do kraju,
d. z innych powodów;

2. wykazanie ilości osób potrzebnych do prowadzenia produkcji w porównaniu do liczby osób obecnych;
3. listy osób niedopuszczonych do pracy z powodu zagrożenia epidemiologicznego;
4. listy osób, których zakres obowiązków uniemożliwia prace zdalną.

B. TOWARY i SUROWCE

1. informacji od dostawców o braku urządzeń/materiałów z powodu zerwania łańcucha dostawy;
2. uzasadnienia braku możliwości zakupu niektórych surowców koniecznych do produkcji;
3. wykazania wszelkich ograniczeń administracyjnych bądź prawnych (np. brak możliwości prowadzenia handlu w galeriach wielkopowierzchniowych);
5. przestoje w pracy firmy spowodowane pandemią.

C. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

1. Korespondencja z klientami dotycząca braku możliwości uregulowania ich zobowiązań;
2. Stany rachunków bankowych;
3. Zestawienie należności i zobowiązań (w tym przyszłych) z uwzględnieniem kosztów stałych