Rozporządzenie ws. zaniechania poboru PIT od tzw. frankowiczów

Ministerstwo Finansów poinformowało, że finalizuje prace nad rozporządzeniem ws. zaniechania poboru PIT od tzw. frankowiczów. Chodzi m.in. o umorzone w 2019 r. kwoty wierzytelności z tytułu zabezpieczonych hipotecznie kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe.

W ostatnim czasie część frankowiczów otrzymała ze swoich banków rozliczenie PIT od dochodów z tytułu ujemnego oprocentowania LIBOR. Przed laty było to rozwiązanie, które przy wzroście kursu franka miało załagodzić konsekwencje wzrostu raty. Ujemne oprocentowanie kredytów we frankach powiązane jest z faktem utrzymywania przez Szwajcarski Bank Narodowy ujemnych stóp procentowych. Z uwagi na niską marżę udzielanych kredytów we frankach, u wielu kredytobiorców powstało właśnie ujemne oprocentowanie.

Zasadniczo, umorzenie kredytu mieszkaniowego bądź naliczenie przez bank ujemnego oprocentowania to dla kredytobiorcy przychód.

 

Wydanie rozporządzenia spowoduje, że objęte nim przychody – wykazane we wcześniej sporządzonych przez bank PIT-11 (podatnicy, którzy uzyskali takie przychody – otrzymali PIT-11 z banku) – nie będą podlegać opodatkowaniu. Oznacza to, że nie należy ich wykazywać w zeznaniu podatkowym. PIT-11 zostały już przez banki przekazane do urzędów skarbowych i do podatników oraz uwzględnione w usłudze Twój e-PIT. Osoby, które już rozliczyły roczny PIT (zarówno elektronicznie jak i papierowo) i uwzględniły te kwoty w rozliczeniu, po wejściu w życie rozporządzenia,  powinny złożyć korektę.

Co ważne, banki, które zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządziły informacje PIT-11 za 2019 r. dla klientów, którzy uzyskali przychód m.in. z umorzenia kredytów frankowych i przesłały te informacje do urzędów skarbowych, nie będą obowiązane do składania ich korekt po wejściu w życie rozporządzenia ministra finansów. Zatem, to kredytobiorca zobowiązany jest do śledzenia i samodzielnego skorygowania swojego rozliczenia.

Termin składania zeznań za 2019 r. oraz zapłaty wynikającego z nich podatku upływa 30 kwietnia. Umorzone wierzytelności są co do zasady przychodem podatnika. Zgodnie jednak z art. 22 ordynacji podatkowej minister finansów może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, zaniechać poboru podatków.